Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Významné vědecké a výzkumné organizace, grantové agentury, knihovní konsorcia a vydavatelé prosazují změnu modelu vydavatelského průmyslu vědecké literatury na model zlatého otevřeného přístupu. 

Cílem je zajistit kýžený okamžitý otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu a také udržitelnost vydavatelského průmyslu. Dle studie White Paper Max Planck Digital Library je v celém publikačním systému dost peněz na to, aby ke změně mohlo dojít bez dalšího nárůstu výdajů z veřejných zdrojů.

Transformaci na gold open access prosazují dvě stěžejní iniciativy:

  • OA2020 - cílem je transformace stávajícího publikačního systému nahrazením modelu předplatného novým obchodním modelem, který zajistí, aby výsledky vědy a výzkumu byly otevřeně přístupné, znovu využitelné a aby cenový model za tento způsob šíření byl transparentní a ekonomicky udržitelný. 
  • cOALition S a její Plan S - spolupracuje s OA2020 a jedná se o iniciativu významných grantových agentur, které financují výzkum. Jejich cílem je dosáhnout od rok 2021 toho, aby všechny vědecké publikace, které jsou výsledkem výzkumu veřejných i privátních grantů poskytovaných národními, regionálním nebo mezinárodními radami a poskytovateli, byly publikovány bez časového embarga v otevřených časopisech, na otevřených platformách a/nebo v otevřených repozitářích.

ESAC

Knihovní konsorcia vyjednávají s jednotlivými vydavateli nové tzv. transformativní smlouvy s licenčními podmínkami, které výrazným způsobem zohledňují vzrůstající produkci článků publikovaných v režimu open access. Přehled vyjednaných smluv se základní informací o typu smlouvy poskytuje databáze ESAC.

České národní licenční centrum CzechELib do databáze ESAC uložilo několik vyjednaných smluv, např. smlouvu s vydavatelem IEEE viz níže.

OpenAPC

Při vyjednávání s vydavateli o nových podmínkách se zohledněním modelu open access je nezbytné mít přehled o celkových příjmech, které vydavateli plynou z plateb za otevřeně publikované články (tzv. article processing charges, APCs). K monitorování plateb APC slouží mezinárodní databáze OpenAPC.

VŠB-TUO zasílá data APC do databáze OpenAPC od roku 2020, viz podrobněji v článku na blogu ÚK.

Financování publikačních poplatků autorům z VŠB-TUO

Autoři mohou financovat publikační poplatky (APCs) např. z finančních prostředků určených na výzkum (z grantu) nebo z finančních prostředků svého pracoviště.
Poskytovatelé nebo výzkumné organizace provozují pro účely hrazení APC fondy.

IEEE

České národní licenční centrum CzechELib vyjednalo pro VŠB-TUO smlouvu s vydavatelem IEEE.
V rámci této smlouvy mohou autoři VŠB-TUO po přijetí článku u IEEE využít slevy na poplatky APC a několik voucherů na úplné proplacení publikačních poplatků. Žádost o vyřízení úhrady APC se vyřizuje přímo v prostředí redakčního systému RightsLink.

de Gruyter

V červnu 2020 podepsala VŠB-TUO smlouvu s vydavatelem de Gruyter, díky níž autoři VŠB-TUO získávají slevu 15 % na publikačním poplatku v otevřených časopisech a také tzv. hybridních časopisech, tj. předplácených časopisech, které umožňují publikovat otevřeně jednotlivé články při uhrazení publikačního poplatku (article processing charge, APC) ve výši 2 000 EUR. U otevřeně přístupných časopisů (gold open access časopisů) je výše APC uvedena na webových stránkách jednotlivých časopisů.

SCOAP3

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Jedná se o partnerské sdružení více než 3 tisíc knihoven, grantových agentur a výzkumných center ze 44 zemí. Sdružení spolupracuje s významnými vydavateli na tom, aby klíčové časopisy z oboru High-Energy Physics byly dostupné v režimu open access a přispívající autoři, aby nemuseli hradit publikační poplatky (APCs). 

SCOAP3 hradí centrálně vydávání článků v časopisech vydavatelům a vydavatelé snižují cenu předplatného časopisů adekvátně podle uhrazených plateb za APCs.

Program SCOAP3 pokrývá i plně otevřené časopisy.

Autorům v programu SCOAP3 zůstávají plná autorská majetková práva při využití licence Creative Commons – CC-BY, která umožňuje textové a datové vytěžování.

Články pokrývané programem SCOAP3 jsou volně dostupné v repozitáři i na webových platformách vydavatelů.

Česká republika v SCOAP3

Česká republika se podle statistiky dostupné na webu SCOAP3 podílí 4 procenty publikovaných článků.

Národní technická knihovna je členem konsorcia SCOAP3 za ČR.

VŠB-TUO předplácí od roku 2018 časopisy American Physical Society. Tím se VŠB-TUO stala také organizací, která hradí určitý finanční příspěvek do programu SCOAP3.