Základní informace

Kurz Jak pracovat s informacemi tvoří čtyři texty, vytvořené v roce 2010 v rámci projektu Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje, DigiFolio, CZ.1.07/2.3.00/09.0194.

Texty jsou uloženy v repozitáři DSpace VŠB-TUO v kolekci Jak pracovat s informacemi.

Obsah kurzu

Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje

Nástroje pro účinné vyhledávání informací

Obecné základy práce s informacemi

Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2