Přístup

 • z počítačové sítě VŠB-TUO
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Při přístupu na Science mimo síť VŠB-TU Ostrava vyberte na přihlašovací obrazovce odkaz "via Shibboleth". Z roletky "Location" vyberte "Czech (eduID.cz)" a v roletce "Institution" najděte "VSB - TU Ostrava". Po výběru instituce a stisku tlačítka "Select" budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová


Typ zdroje

plnotextová databáze


Popis

Science je akademický časopis Americké asociace pro vědecký pokrok a je považován za jeden ze světově nejprestižnějších vědeckých časopisů. Hlavní zaměření časopisu je zveřejňování různých vědeckých výzkumů, najdeme v něm však i jiné zprávy a názory související s vědou. Přestože je většina vědeckých časopisů zaměřena na specifické oblasti, Science pokrývá celé spektrum vědeckých disciplín.


Obsah

VŠB-TUO má autorizovaný přístup do elektronického časopisu Science (ISSN 1095-9203).

K dispozici je také Free Science Online Content:

 • Obsahy a abstrakty ke všem číslům titulů Science, Science Classic, Science Signaling, Science Translational Medicine, SAGE KE.
 • Science Online podpůrný materiál: podcasty, videa a interaktivní obsah
 • Science Technical Comments
 • ScienceCareers.org
 • Science News včetně článků Science NOW a Science Insider policy articles/commentary

Pokrytí

1997-current issue


Typy dokumentů

články


Dostupnost

Symbol otevřeného zámečku symbolizuje u článku přístupnost k plným textům.

Symbol zavřeného zámečku symbolizuje u článku nepřístupnost k plným textům.


Odkazy


Dostupnost na VŠB-TUO

2019


Producent

AAAS (American Association for the Advancement of Science)


Financování

Informační zdroj je v letech 2019-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.Autorizovaní uživatelé

Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


Podmínky přístupu

Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


Užití

Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

 • zobrazování obsahu
 • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
 • tisk kopie
 • použití samostatných kopií ve výuce
 • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování

Počet současně pracujících uživatelů

Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


Restrikce

Licencovaný obsah nesmí být vědomě zpřístupněn neautorizovaných uživatelům, nesmí být modifikován či využíván ke komerčním účelům.

U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.


Otevřený přístup

Licenční smlouva podmínky otevřeného přístupu nedefinuje.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133