Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Při přístupu k InCites mimo síť VŠB-TU Ostrava v menu „Institutional users sign in“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Typ zdroje

analytický nástroj


Popis

InCites™ Benchmarking & Analytics je komplexní analytický nástroj, který umožňuje vytváření přesných analýz na míru požadavkům univerzity. Dostupný na platformě Web of Science.


Obsah

InCites je webový nástroj pro hodnocení výzkumu, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science pomáhá instituci rozvíjet výzkumnou strategii. InCites B & A umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky, předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí.


Pokrytí

Výchozí InCites data set pokrývá časové období od 1980 do současnosti


Typy dokumentů

články, články ze sborníků, knihy, kapitoly z knih


Dostupnost

Pro přístup do InCites je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem a heslem.

Registrace - uživatelé si musí zaregistrovat své jedinečné přihlašovací jméno a heslo kliknutím na odkaz "Zaregistrovat e-mailovou adresu". Toto pravidlo platí i v případě, že již máte přihlašovací jméno a heslo do Web of Science.

První přihlášení je možné pouze v případě, že využíváte počítač s IP adresou registrovanou na VŠB-TUO (případně přes VPN).Sociální sitě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2019Financování

Informační zdroj je financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.


 • Licenční podmínky

  Licenční podmínky


  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny bez ohledu na jejich fyzickou lokalizaci.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie
  • použití samostatných kopií ve výuce
  • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování za předpokladu, že použijete následující potvrzení: "Zdroj: Clarivate Analytics."

  Počet současně pracujících uživatelů

  Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


  Restrikce

  Licencovaný obsah nesmí být vědomě zpřístupněn neautorizovaných uživatelům. Zákaz stahování nadměrného množství obsahu. Licencovaný text nelze automatizovaně stahovat, dolovat, indexovat obsah.

  Archivace: není povoleno ukládat obsah, který uživatel vytiskne nebo stáhne, po dobu delší než 3 měsíce. Vyjímku tvoří nepodstatné části nebo pokud je v instituci zakoupena archivní licence


  Otevřený přístup

  Licenční smlouva podmínky otevřeného přístupu nedefinuje.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133