Přístup

  • ze sítě univerzity

Typ zdroje

Analytický nástroj


Popis

SciVal je nástroj pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu a tvorbu analýz. SciVal nabízí snadný a rychlý přístup k výzkumnému výkonu více než 10 800 výzkumných institucí a jejich pracovníků z 230 zemí celého světa.


Obsah

Řešení ready-to-use umožňuje SciValu vizualizovat výsledky výzkumu, srovnávat s partnerskými institucemi, rozvíjet strategická partnerství, identifikovat a analyzovat nové vznikající výzkumné trendy a vytvářet jedinečně přizpůsobené zprávy. Díky pokročilé technologii superpočítačů SciVal umožňuje okamžitě zpracovávat obrovské množství dat a generovat vizualizace během pár sekund.


Dostupnost

Všichni uživatelé se musí zaregistrovat pomocí uživatelského jména a hesla.


Producent


Odkazy


Sociální sítě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2019


Financování

Informační zdroj je financován s podporou projektu CzechElib a spoluúčastí VŠB-TUO.Autorizovaní uživatelé

Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny.


Podmínky přístupu

Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


Užití

Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely.


Počet současně pracujících uživatelů

Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


Restrikce

Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo.

U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.

Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.


Otevřený přístup

Licenční smlouva podmínky otevřeného přístupu nedefinuje.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133