Rezervace dokumentu

 • dokument vypůjčený jiným uživatelem lze rezervovat
 • u dokumentu, o který má zájem jiný uživatel (dokument si rezervoval), nelze prodloužit výpůjční lhůtu
 • po vrácení dokumentu jiným uživatelem je další zájemce informován o rezervovaném dokumentu, který je připraven k vyzvednutí
 • lhůta pro vyzvednutí rezervovaného dokumentu je 7 kalendářních dní
 • poplatek za rezervaci se řídí Ceníkem

Jak provést rezervaci?

 • v online katalogu po přihlášení je možné provést rezervaci dokumentu, který má půjčen jiný uživatel
 • pro rezervování slouží tlačítko Rezervovat v detailu vyhledaného záznamu požadovaného dokumentu, viz obrázek

rezervovat_screenshot

 

Objednávka dokumentu

 • objednávat lze pouze dokumenty s lokací ÚK/Sklad
 • o vyřízení objednávky je uživatel informován (zpravidla elektronickou poštou) a je vyzván k vypůjčení objednaného dokumentu
 • objednaný dokument je pro žadatele připraven k vypůjčení 5 pracovních dnů od vyřízení objednávky
 • objednávka dokumentu je bezplatná
 • uživatelé si mohou zadat objednávky z domu a v knihovně si vyzvednou již nachystané dokumenty

Jak provést objednávku?

 • objednávku lze provést v online katalogu po přihlášení do čtenářského konta
 • pro objednání slouží tlačítko Objednat v detailu vyhledaného záznamu požadovaného dokumentu, viz obrázek

objednat_screenshot

Vyřízení objednávky

 • požadavky se zpracovávají několikrát za den
Zadání objednávky Čas vyzvednutí

08:00-10:00

10:30

10:00-12:00

12:30

12:00-14:00

14:30

14:00-16:00

16:30

po 16:00

08:30 následující pracovní den