Základní informace

 • zaměstnanci a studenti univerzity i veřejnost mají právo využívat služeb ÚK VŠB-TUO na základě registrace a vystavení (aktivace) průkazu uživatele ÚK VŠB-TUO
 • registrace uživatelů je prováděna na všech pobočkách: 
  • výpůjční oddělení v Porubě
  • Knihovna a studovna na EKF
  • Knihovna a studovna na FBI
  • Knihovna a studovna na FAST
 • kompenzace omezeného přístupu v roce 2020 a 2021: končící platnosti placených registrací externích uživatelů budou automaticky o jeden rok prodlouženy.

Podklady pro registraci

 • Jsem student VŠB-TUO

  Pro registraci potřebuji: 

  • studentský identifikační průkaz (více zde)

  Registrace je:

  • zdarma
  • možná na kterékoliv pobočce
  • platná pro všechny pobočky knihovny
 • Jsem zaměstnanec VŠB-TUO

  Pro registraci potřebuji:

  • zaměstnanecký identifikační průkaz (více zde)

  Registrace je:

  • zdarma
  • možná na kterékoliv pobočce
  • platná pro všechny pobočky knihovny
 • Jsem absolvent VŠB-TUO

  Pro registraci potřebuji:

  • být registrován v absolventské síti Alumni
  • mít identifikační kartu Alumni (kartu absolventa VŠB-TUO)
  • mít platný průkaz totožnosti

  Registrace je:

  • zdarma
  • možná na kterékoliv pobočce
  • platná pro všechny pobočky knihovny

 • Jsem externí uživatel

  Pro registraci potřebuji:

  • občanský průkaz

  Registrace je:

  Upozornění:

  Externí uživatel je povinen ohlásit okamžitě jakoukoliv změnu údajů, které uvedl při registraci do databáze uživatelů (změna příjmení, změna bydliště apod.).

 • Jsem externí uživatel - student

  Pro registraci potřebuji:

  • občanský průkaz
  • studentský průkaz nebo Výkaz o studiu na vysoké škole

  Registrace je:

  Upozornění:

  Externí uživatel je povinen ohlásit okamžitě jakoukoliv změnu údajů, které uvedl při registraci do databáze uživatelů (změna příjmení, změna bydliště apod.).

Průkaz uživatele

 • platí pro všechna pracoviště ÚK VŠB-TUO bez ohledu na to, kde byla provedena registrace
 • je nepřenosný, tj. může jej využívat pouze uživatel, na jehož jméno je průkaz vystaven

Ochrana osobních údajů

Při registraci je uživatel povinen se seznámit s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB–TUO (KVŘ) v platném znění a sledovat jeho aktualizace.

Při registraci uživatel vyplní Registraci Interního/Externího uživatele služeb ÚK VŠB-TUO (Příloha 1 KVŘ), viz Dokumenty ke stažení.

Osobní údaje uživatelů Ústřední knihovna VŠB-TUO shromažďuje a zpracovává za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb a ochrany knihovního fondu v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TUO.

Na údaje uživatelů uložené v databázi se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a směrnicí rektora VŠB-TUO Ochrana osobních údajů (TUO_SME_17_002, verze A).

Osobní údaje interních uživatelů

Osobní údaje interních uživatelů-zaměstnanců a studentů VŠB-TUO jsou vymazány z databáze uživatelů při ukončení pracovně právního vztahu nebo studia.

Osobní údaje externích uživatelů

Osobní údaje externích uživatelů zpracovává ÚK VŠB-TUO do doby:

 • kdy s tím uživatel ústně či písemně vysloví svůj nesouhlas
 • dokud neuplyne lhůta jednoho roku od vypršení platnosti jeho průkazu uživatele a pokud uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky