Výpůjční lhůty pro jednotlivé kategorie uživatelů podle Knihovního a výpůjčního řádu ÚK VŠB-TUO (oddíl IV, Čl. 11)

Kategorie čtenáře Počet všech výpůjček Délka výpůjční lhůty Počet prodloužení

interní-důchodce

10 ks

30 dní

1x

interní-student

30 ks

30 dní

2x

interní-student stážista

10 ks

30 dní

1x

interní-doktorand

100 ks

60 dní

2x

interní-zaměstnanec

100 ks

60 dní

5x

interní-student MBA

30 ks

30 dní[1]

2x

externí-absolvent

5 ks

30 dní

1x

externí-student

10 ks

30 dní

1x

externí uživatel

5 ks

30 dní

1x

externí-zahraniční uživ.

5 ks

14 dní

1x

host

0 ks

0 dní

0x


[1] Dokumenty určené výhradně pro studenty MBA (lokace ÚK/SEF/MBA) jsou půjčovány na 90 dní