bibliobox_Poruba1

Vracení dokumentů prostřednictvím biblioboxu nebo knižní návratové skříňky

  • vracení vypůjčených knih z fondu ÚK výhradně mimo provozní dobu knihovny
  • vrácený dokument bude odepsán z konta uživatele následující pracovní den
  • ÚK neposílá vyrozumění o odepsání výpůjčky z konta uživatele
  • poškozené nebo neúplné dokumenty (bez příloh, CD apod.) nebudou z konta uživatele odepsány
  • případné již vzniklé sankční poplatky z prodlení zůstávají beze změn; uživatel je povinen je uhradit
  • biblioboxy a knižní návratovou skříňku nelze použít pro vrácení knih vypůjčených v rámci meziknihovní výpůjční služby

Umístění biblioboxu

  • u vchodu do budovy knihovny v areálu univerzity v Porubě
  • u vchodu do budovy Ekonomické fakulty v centru Ostravy

Návratová skříňka FBI

Umístění knižní návratové skříňky

  • na chodbě LA za šatnou v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství