Zaměstnanci VŠB-TUO mohou využít k dlouhodobé výpůjčce dokumenty zařazené do katedrové knihovny jeho pracoviště.