Kompenzační pomůcky

Claroread

  • určeno uživatelům, kteří mají potíže při čtení a psaní
  • čte zobrazený text syntetickým hlasem
  • čtený text na obrazovce počítače zvýrazňuje

K zapůjčení je flash disk se softwarem, který se sám nainstaluje do počítače.

Pomůcka je dostupná:

  • ve studovně ÚK v Porubě
  • v knihovně na Ekonomické fakultě
  • v knihovně na Fakultě bezpečnostního inženýrství

OnyxBook Lynx

  • Čtečka elektronických knih s podporou předčítání textů

Pomůcka je dostupná:

  • v knihovně na Ekonomické fakultě

Před zapůjčením je nutná objednávka zařízení v katalogu.