Vklad hotovosti

  • vklad hotovosti na studentskou kartu ("nabíjení karet") je možný na všech pracovištích Ústřední knihovny
  • finanční prostředky jsou vloženy na Účet služeb, ze kterého lze hradit (mimo jiné):
  • vklad hotovosti je možný také elektronicky přes EPS

Revalidace průkazu

Revalidaci průkazu - prodloužení platnosti průkazu - Standard, ISIC, ALIVE Student a ITIC provádí:

  • Knihovna a studovna na EKF
  • Knihovna a studovna na FBI

Služba je dostupná pouze v období výuky v zimním a letním semestru, viz aktuální Harmonogram akademického roku.

Více informací, viz Studentský průkaz

Reset hesla

V případě zapomenutí/zablokování hesla lze na kterékoli pobočce Ústřední knihovny požádat o resetování hesla. 

  • heslo je resetováno na základě ověření vaší studentské (zaměstnanecké) karty
  • heslo je změněno na provizorní dočasné heslo - vaše rodné číslo (bez mezer a lomítek) nebo "student"
  • provizorní heslo je nutné změnit bez odkladu v časovém limitu, viz Změna hesla

Službu nelze poskytnout na základě telefonické žádosti.

Přečtěte si nápovědu ke službě