Registrovaní uživatelé ÚK VŠB-TUO mohou pro přístup na Internet využívat:

veřejně přístupné pracovní stanice

  • ve výpůjčním oddělení
  • ve studovně
  • knihovně a studovně na Ekonomické fakultě
  • knihovně a studovně na Fakultě bezpečnostního inženýrství
  • knihovně a studovně na Fakultě stavební

bezdrátové připojení na internet (wifi)

 • interní uživatelé VŠB-TUO (zaměstnanci a studenti) mohou využívat WIFI pro přístup k internetu prostřednictvím vlastních technických prostředků (notebooků, kapesních počítačů, mobilních telefonů, tabletů, čteček...)
Důležité upozornění:Všichni uživatelé počítačové sítě TUONET jsou povinni se seznámit s pravidly používání počítačové sítě VŠB-TUO a řídit se jimi. Viz Provozní řády a směrnice Oddělení infrastruktury IT útvaru CIT.