Základní informace

Půjčování čteček elektronických knih je služba:

 • určená registrovaným interním uživatelům VŠB-TUO
 • dostupná ve studovně v Porubě a na pobočkách na EKF a FBI
 • poskytovaná zdarma

Výpůjčka čtečky

 • uživatel si může vypůjčit pouze jedno elektronické zařízení
 • uživatel si musí objednat požadavané zařízení v online katalogu
 • výpůjční lhůta je 30 dní bez možnosti dalšího prodloužení
 • pokud není zapůjčené zařízení rezervováno, je možné si ho vypůjčit opakovaně

Objednávka čtečky

 • čtečku si lze vybrat ze seznamu nebo
 • pomocí výrazu "čtečka elektronických knih" vyhledat v online katalogu seznam dostupných čteček
 • k objednání vybraného zařízení se uživatel musí přihlásit do svého čtenářského konta

Smluvní pokuta

Uživatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za

 • překročení výpůjční lhůty
 • případné ztráty nebo poškození čteček či příslušenství

Smluvní pokuty se řídí Ceníkem.

Doplňující informace

Půjčování čteček se řídí Čl. 19 Půjčování elektronických zařízení Knihovního a výpůjčního řádu.

Čtečky jsou půjčovány uživatelům na základě podepsané Smlouvy o výpůjčce elektronického zařízení, viz Dokumenty ke stažení.

Seznam čteček elektronických knih

Kontakní údaje

Více informací poskytnou pracovníci studovny v Porubě a poboček knihovny na EKF a FBI, viz Základní kontakty.