P1010141

b030-thumb2

bibliobox_Poruba1

Rychlý průvodce knihovnou

Služby knihovny

 • absenční - půjčování dokumentů domů
 • prezenční - půjčování dokumentů z fondu studoven a archivu na místě
 • objednávky dokumentů ze skladišť
 • rezervace nedostupných (vypůjčených) dokumentů
 • vracení dokumentů nonstop do dvou biblioboxů (Poruba, EKF) a návratové skříňky (FBI)
 • meziknihovní výpůjční služby
 • nákup literatury na základě požadavků uživatelů
 • půjčování čteček e-knih
 • kopírování, skenování
 • vklad hotovosti na studentský průkaz
 • revalidace průkazu

Fondy knihovny

 • knihy
 • časopisy
 • skripta
 • sborníky z konferencí
 • vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠB-TUO
 • normy on-line
 • e-zdroje:
  • elektronické knihy
  • elektronické časopisy
  • bibliografické a citační databáze
  • plnotextové databáze
  • faktografické databáze
      

Podpora studia a vědy

 • Rande s knihovnou - první seznámení s knihovnou a jejími službami
 • Citace správně a rychle - jak správně citovat informační zdroje
 • Kurzy informační gramotnosti
  • Jak pracovat s informacemi
  • Obecné základy práce s informacemi
  • Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy


A něco navíc

 • 2 týmové studovny s dataprojektory
 • knižní skener
 • pomůcky pro studenty se specifickými studijními potřebami, kompenzující potíže se čtením a psaním
 • relaxační koutek s šachy a jinými hrami
 • špuntomat
 • nabíječky


Průvodce knihovnou