Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nástroj Writefull:

 • poskytuje pokročilou korekturu odborných textů psaných v anglickém jazyce;
 • je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině;
 • zdokonaluje jazykový projev, čímž zvyšuje šance přijetí článku v renomovaných vědeckých časopisech.

Pro uživatele VŠB-TUO je nástroj Writefull dostupný na základě ročního předplatného institucionální licence, která obsahuje:

 • Writefull for Word - doplněk do MS Word pro úpravy textů během samostného psaní;
 • Writefull Revise a Writefull Cite - dva online nástroje pro již napsané texty.

Doplněk je možné nainstalovat na neomezený počet zařízení.

logo-writefull.png

Jak nástroj Writefull funguje?

 • Používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého čtení (deep learning), a rozsáhlou jazykovou databázi, která se zakládá na milionech již publikovaných odborných textů;
 • kontroluje a také navrhuje alternativy-synonyma - nabízí slova, jež jsou pro daný obor nejčastěji používána, zohledňuje specifika, která se ve vědeckých textech objevují, procentuálně vyjádří četnost navržené alternativy;
 • kontroluje v textu gramatiku, pravopis, interpunkci, styl.

Writefull for Word - doplněk do MS Word

 • doplněk pro MS Word 2019 resp. Office 365
 • na rozdíl od webové aplikace doplněk nabízí dvě nadstavbové funkce:
  • Sentence Palette – sbírka vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Použít je lze pro strukturování a psaní jakéhokoli textu.
  • Language Search - funkce, která porovná text (který jste zadali do vyhledávacího řádku) s rozsáhlou databází vědeckých publikací. Ukáže četnost použití hledaných slov a frází v akademickém psaní.

Instalace doplňku Writefull for Word

 1. Do MS Word doplněk naisntalujete jedním ze dvou způsobů:
  1. stažením z webové stránky Writefull nebo Microsoft,
  2. instalací přímo v MS Word přes kartu Vložení / Získat doplňky / Store.
 2. Po spuštění doplňku si vytvořte osobní účet za použití univerzitní e-mailové adresy.

 Jak na problémy při instalaci doplňku Writefull for Word

Writefull for Overleaf

 • Má obdobný rozsah funkcí jako u verze pro Writefull for Word (s výjimkou „Sentence Palette“).
 • Uživatelé služby Overleaf získají doplněk na Chrome extension.

Další funkce

Writefull Revise

Writefull Revise funguje jako webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru.

Je tak ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod.

Přístup do Writefull Revise

Writefull Cite

Writefull Cite funguje jako webová aplikace, která dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale k identifikaci citovaných zdrojů využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.

Přístup k Writefull Cite

Užitečné odkazy

Kontakní údaje

  Mgr. Nela Stebnická
   +420 596 994 597
  místnost UK 237