Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Overleaf je online editační nástroj pro kolaborativní psaní a publikování textů pomocí typografického programu LaTeX.
  • Základní verze Overleaf je dostupná zdarma.
  • Pro uživatele VŠB-TUO je od roku 2022 dostupná verze Overleaf Professional na základně ročního institucionálního předplatného.
  • Základní funkce a výhody: sledování změn v reálném čase, neomezený počet spolupracujících autorů, plná historie úprav textu.
logo_overleaf.png

Jak Overleaf funguje?

  • V rámci institucionálního přeplatného je pro uživatele VŠB-TUO zajištěno přihlašování pomocí Single Sign On (SSO), tj. do služby je možné se přihlásit pomocí svého osobního čísla a LDAP hesla.
  • Přihlášení přes nabídku: Log in through your institution.
  • V případě, že uživatel VŠB-TUO již má založen svůj účet na Overleaf, je možné spárovat tento účet s institucionálním.

Vstup do služby Overleaf

Návody ke stažení

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková