Základní informace

Nástroj Writefull:

 • poskytuje pokročilou korekturu odborných textů psaných v anglickém jazyce;
 • je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, přestože nejsou rodilými mluvčími;
 • a jeho možnosti zdokonalení jazykového projevu zvyšují šance přijetí článku v renomovaných vědeckých časopisech.

Pro uživatele VŠB-TUO je nástroj Writefull dostupný na základě ročního předplatného institucionální licence, která obsahuje:

 • Writefull for Word - doplněk do MS Word pro úpravy textů během samostného psaní;
 • Writefull Revise a Writefull Cite - dva online nástroje pro již napsané texty.

Doplněk je možné nainstalovat na neomezený počet zařízení.

Jak nástroj Writefull funguje?

 • nástroj Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého čtení (deep learning) a rozsáhlou jazykovou databázi, jež se zakládá na milionech již publikovaných odborných textů;
 • kontroluje a také navrhuje alternativy-synonyma. Nabízí slova, jež jsou pro daný obor nejčastěji používána, zohledňuje specifika, která se ve vědeckých textech objevují, procentuálně vyjádří četnost navržené alternativy;
 • kontroluje v textu gramatiku, pravopis, interpunkci, styl.

Writefull for Word - doplněk do MS Word

 • doplněk pro MS Word 2019 resp. Office 365
 • na rozdíl od webové aplikace doplněk nabízí dvě nadstavbové funkce:
  • Sentence Palette – sbírka vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Použít je lze pro strukturování a psaní jakéhokoli textu.
  • Language Search je funkce, která porovná text (který jste zadali do vyhledávacího řádku) s rozsáhlou databází vědeckých publikací. Ukáže, jak se určitá slova či fráze obvykle používají v akademickém psaní.

Instalace doplňku Writefull for Word

Pro využití doplňku je třeba:

 1. Nejdříve nainstalovat do MS Word doplněk Writefull for Word.
  1. Doplněk si můžete stáhnout z webové stránky Writefull nebo z webové stránky Microsoft
  2. Doplněk můžete nainstalovat přímo v MS Word přes kartu Vložení / Získat doplňky / Store
 2. Vytvořit si ve Writefull osobní účet za použití univerzitní e-mailové adresy.

 Jak na problémy při instalaci doplňku Writefull for Word

Writefull for Overleaf

 • obdobný rozsah funkcí jako u verze pro Writefull for Word (s výjimkou „Sentence Palette“)
 • uživatelé služby Overleaf získají doplněk na Chrome extension.

Další funkce

Writefull Revise

Writefull Revise funguje jako webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru.

Je tak ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod.

Přístup do Writefull Revise

Writefull Cite

Writefull Cite funguje jako webová aplikace, která dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale k identifikaci citovaných zdrojů využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.

Přístup k Writefull Cite

Užitečné odkazy

Návody ke stažení

Kontakní údaje

Mgr. Nela Stebnická, telefon 597 324 597, místnost UK 237