• Knihy

  BARTOŠEK, Miroslav, Petra DĚDIČOVÁ, Ondřej FABIÁN, et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016. ISBN 978-80-214-5282-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61751. Ve fondu

  BARTLING, Sönke, Sascha FRIESIKE a EDITORS. Opening Science The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing. Cham: Springer International Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-00026-8. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8

  BEZJAK, Sonja et al. Open Science Training Handbook. Dostupné z: https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496

  EVE, Martin Paul. Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781316161012.

  JACOBS, Neil, ed. Open access: key strategic, technical and economic aspects. Oxford: Chandos Publishing, 2006. Chandos information professional series. ISBN 1-8433-4204-9. Ve fondu

  KATSIRIKOU, Anthi, ed. Open access to STM information: trends, models and strategies for libraries. Berlin: De Gruyter Saur, c2011. ISBN 978-3-11-025328-3. Ve fondu

  MOORE, Samuel. Issues in Open Research Data. London: Ubiquity Press, 2014. ISBN 9781909188327.

  MULLEN, Laura Bowering. Open access and its practical impact on the work of academic librarians: collection development, public services, and the library and information science literature. Oxford: Chandos Publishing, 2010. ISBN 978-1-84334-593-0. Ve fondu

  NORDHOFF, Sebastian. Cookbook for open access books. Berlin: Language Science Press, 2018. ISBN 978-3-96110-089-7. Dostupné z: http://doi.org/10.5281/zenodo.1286925

  OKERSON, Ann. Scholarly journals at the crossroads: a subversive proposal for electronic publishing. Washington, DC: Office of Scientific & Academic Publishing, Association of Research Libraries, 1995. ISBN 9780918006264.

  SCHMIDT, Birgit a Iryna KUCHMA. Implementing open access mandates in Europe: openAIRE study on the development of open access repository communities in Europe. Göttingen: Universitätsverlag, 2012. ISBN 9783863950958. Dostupné z: https://doi.org/10.17875/gup2012-442. Ve fondu

  SOLOMON, David J. Developing open access journals: a practical guide. Oxford: Chandos Publishing, c2008. ISBN 978-1-84334-339-4. Ve fondu

  SUBER, Peter. Open Access. Cambridge: MIT Press, c2012. ISBN 978-0-262-51763-8. Dostupné z: https://mitpress.mit.edu/books/open-access. Ve fondu

  SUBER, Peter. Otwarty dostęp. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. ISBN 9788323515692.

  SWAN, Alma. Policy guidelines for the development and promotion of open access. Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2012. ISBN 9789230010522. Dostupné z: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/policy-guidelines-for-the-development-and-promotion-of-open-access/

  TKAČÍKOVÁ, Daniela. Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2159-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/78276. Ve fondu

  WILLINSKY, John. The access principle: the case for open access to research and scholarship. Cambridge: MIT Press, c2006. ISBN 0-262-51266-1. Ve fondu