Základní informace

 • Definice zelené cesty otevřeného přístupu

  Zelená cesta otevřeného přístupu (Green Open Access) je jednoduchou cestou k otevřenému přístupu:

  • jde o uložení preprintu nebo postprintu článku do otevřeného digitálního archivu (repozitáře)
   • institucionálního, viz např. institucionální repozitář DSpace na VŠB-TUO
   • oborového dle vědního zaměření vědce a jeho práce, viz předmětové repozitáře

  Autor publikuje svůj článek tradičním způsobem v časopise přístupném na základě předplatného a uloží autorskou verzi článku do otevřeného repozitáře (tzv. auto-archivace) přičemž respektuje

  Postoj vydavatele

  V souladu s postojem vydavatele bývá někdy otevřený přístup ke konečné verzi článku (obsahově shodné s publikovanou verzí) uložené v repozitáři zpožděn (na „období embarga“, embargo period), aby si vydavatel zachoval výhodu předplatného časopisu.

  Délka embarga

  • 6 měsíců u publikací z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny (STM, science, technology, medicine)
  • 12 měsíců u společenských a humanitních oborů (SSH, social sciences and humanities).

  Verze článku povolená k uložení do repozitáře

  Omezení otevřeného přístupu se rovněž týká verze článku, která může být uložena do repozitáře. Podmínky jsou odlišné v závislosti na politice konkrétního vydavatele, viz např. informace společnosti Elsevier: Article Sharing.

  Autorskoprávní otázky

  Při tomto způsobu otevřeného přístupu třeba vzít v úvahu autorskoprávní otázky.

  Autoři jsou tradičně vydavatelem časopisu žádáni, aby na něho převedli část svých autorských práv, tzn. právo šířit a využívat svoji práci, náhradou za zveřejnění článku v časopisu.

  Součástí smlouvy s vydavatelem je totiž tradičně tzv. Copyright Transfer Agreement (příklad Copyright Transfer and Supplemental Material License Agreement od vydavatele American Society of Microbiology).

  Užitečné je také seznámit se s informacemi na webových stránkách vydavatelů: Wiley, Springer nebo Palgrave Macmillan.

  Většina vydavatelů, dokonce i ti, kteří vyžadují převedení autorských práv (tzn. copyrightu), připouští uložení konečné recenzované verze autorského rukopisu do otevřeného repozitáře.

  Pokud vydavatel otevřený přístup nepovoluje, může být článek uložen do repozitáře, musí však zůstat v režimu omezeného přístupu, jako restricted access nebo closed access podle smlouvy s vydavatelem.

  Auto-archivační politiky vydavatelů jsou uvedeny v databázi SHERPA/RoMEO.

Repozitáře podle typu

 • Institucionální repozitáře
 • Oborové repozitáře
  • arXiv.org; otevřený přístup k 1 240 585 e-printům z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy, kvantitativní biologie, financí a statistiky
  • bioRxiv; free online archive and distribution service for unpublished preprints in the life sciences
  • CiteSeerX; digital library and search engine focused on the literature in computer and information science
  • CERN Document Server; articles, reports and multimedia content in HEP (high-energy physics); 1 288 056 záznamů
  • Cogprints; otevřený repozitář publikací z oblasti kognitivních věd
  • EconPapers; 2 276 546 záznamů dokumentů z oblasti ekonomických věd, z toho zhruba 2 095 041 dokumentů dostupných online; součást RePEC, Research Papers in Economics
  • EconStor; scholarly literature in economics and business administration; 134 147 plných textů
  • EuDML; European Digital Mathematics Library
  • Europe PubMed Central (PMC); volný přístup ke zdrojů z oblasti biomedicíny (více než 3,9 mil. otevřeně přístupných článků); Europe PMC funding organisations
  • Hprints.org; open Nordic Arts and Humanities and Social Sciences e-print archive
  • InterNano Nanomanufacturing Library; InterNano is an information resource for the nanomanufacturing community
  • Munich Personal RePEc Archive (MPRA); repozitář obsahuje 39 095 záznamů s plnými texty
  • PMC; PubMed Central, volně přístupný plnotextový archiv časopiseckých článků z oblasti biomedicíny a věd o živé přírodě; 4,2 mil. článků
  • SCOAP3 repository; SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics; 14 410 dokumentů
  • SocArXiv
  • Social Science Research Network (SSRN)
  • viXra.org; an alternative archive of 17 925 e-prints in Science and Mathematics serving the whole scientific community
 • Sirotčí repozitáře

  Repozitáře pro výzkumníky, jejichž instituce nemá repozitář, nebo pro jejichž obor není k dispozici vhodný tematicky zaměřený repozitář.

  • figshare; repozitář, do kterého mohou uživatelé uložit všechny výsledky své výzkumné činnosti (články, datové soubory, postery, prezentace atd.); repozitář je podporován komerčním vydavatelem Macmillan Publishers, Digital Science
  • Zenodo; otevřený repozitář pro ukládání různých typů dokumentů, souborů a datových sad vybudovaný v rámci řešení projektu OpenAIREplus; repozitář je určen k ukládání (auto-archivaci) všech typů výsledků výzkumu, pro které nemají autoři k dispozici vhodný tematický nebo institucionální repozitář
 • Agregátoři
  • BASE; Bielefeld Academic Search Engine Digital Collections; obsahuje metadata 120 023 256 dokumentů z 6 026 zdrojů, včetně dokumentů z repozitáře DSpace na VŠB-TUO
  • CORE; COnnecting REpositories 
  • JAIRO; Japanese Institutional Repositories Online
  • LA Referencia; portál podporující otevřený přístup v 9 zemích Latinské Ameriky
  • NARCIS;National Academic Research and Collaborations Information System, národní portál v Nizozemsku
  • OAIster; obsahuje zhruba 30 milionů záznamů sklízených z více než 1 500 repozitářů, včetně repozitáře DSpace na VŠB-TUO (VSB-TECH UNIV OF OSTRAVA CENT LIBR (CZVSB)
  • oasisbr; Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica
  • OpenAIRE; portál nejen pro evropský výzkum (7. RP, H2020)
  • RECOLECTA; Recolector de Ciencia Abierta [Open Science Harvester]
  • RIAN;národní portál v Irsku, který sklízí obsah institucionálních repozitářů ze sedmi univerzit

Software pro budování repozitářů

Užitečné informační zdroje