Základní informace

 • Definice zlaté cesty otevřeného přístupu

  Zlatou cestu otevřeného přístupu (Gold Open Access) představuje publikování v odborných recenzovaných časopisech s okamžitým otevřeným přístupem.

  • vydavatel, který vytváří konečnou publikovanou formu článku (tj. obvykle PDF), dá tuto konečnou verzi volně k dispozici
  • pro pokrytí nákladů na zveřejnění článku v otevřeně přístupném časopise však zpravidla vydavatel požaduje po autorovi úhradu poplatku (tzv. article processing charges, APCs).
  • platba spojená s publikováním se přesouvá na autory ze čtenářů, kteří jinak hradí tyto náklady v předplatném
  • publikační poplatky (APCs) obvykle hradí univerzita nebo výzkumná organizace autora (autorů), nebo subjekt financující výzkum (grantová agentura)
  • vycházejí však i otevřené časopisy, které tyto poplatky od autorů nevyžadují (vydávané univerzitami, vědeckými společnostmi či neziskovými organizacemi apod.)

Otevřené časopisy podle typu

 • Otevřené časopisy
  • BioMed Central;, vydavatel 291 recenzovaných OA časopisů (součást vydavatelství Springer); 186 titulů s impakt faktorem (dále jen IF; údaje z 2015 JCR Science Edition a 2015 JCR Social Science Edition)
  • Co-Action Journals; (33 časopisy; 12 titulů s IF)
  • Copernicus Publications; (39 časopisů; 19 titulů s IF)
  • Frontiers; a community-oriented open-access academic publisher and research network (57 časopisů; 20 titulů s IF)
  • Hindawi; vydavatel 414 recenzovaných OA časopisů (53 tituly s IF)
  • MDPI - Open Access Publishing; (163 časopisy; 27 titulů s IF)
  • PLOS; (Public Library of Science), vydavatel 7 recenzovaných OA časopisů (7 titulů s IF)
  • SciELO; The Scientific Electronic Library Online, elektronická knihovna vědeckých časopisů (1 249) vydávaných v Brazílii a dalších zemích Jižní Ameriky a Střední Ameriky; plné texty jsou otevřeně přístupné
  • SciELO South Africa; otevřeně přístupné časopisy z JAR (65 titulů)
 • Megajournals

  Mega-časopisy jsou otevřeně přístupné recenzované časopisy vydávané pouze online, jejichž obsah pokrývá velmi širokou vědecko-výzkumnou oblast.

  • ACS Central Science; a multidisciplinary journal that aims to publish articles of exceptional quality and interest to the broad chemistry and scientific community (ISSN 2374-7951); ACS (American Chemical Society) Publications
  • ACS Omega; (ISSN 2470-1343)
  • AIP Advances; a peer-reviewed, fully open access, online-only journal, covering all areas of physical sciences in applied, theoretical, and experimental research (ISSN 2158-3226); AIP Publishing; impakt faktor: 1.524 (2014 JCR Science Edition)
  • Biology Open (BiO); an online Open Access journal that publishes peer-reviewed original research across all aspects of the biological sciences (ISSN 2046-6390)
  • BMJ Open; an online, open access journal, dedicated to publishing medical research from all disciplines and therapeutic areas (ISSN 2044-6055)
  • APL Materials; an open access journal featuring original research on significant topical issues within the field of materials science (ISSN 2166-532X); AIP Publishing
  • Chemical Science; an Open Access journal published by The Royal Society of Chemistry (ISSN 2041-6539)
  • Collabra; an Open Access journal that shares not only the research but also the value created by the academic community published by the University of California Press (ISSN 2376-6832)
  • Cureus; a medical journal for a new generation of doctors and patients (ISSN 2168-8184)
  • Ecosphere; (ISSN 2150-8925); ESA; impakt faktor: 2.255 (2014 JCR Science Edition)
  • eLIFE, Scope of the journal; (ISSN 2050-084X); impakt faktor: 1.453 (2014 JCR Science Edition)
  • F1000Research; An innovative Open Access journal offering immediate publication and open peer review
  • G3: Genes, Genomes, Genetics; megajournal vědecké společnosti Genetics Society of America (ISSN 2160-1836)
  • GigaScience; open-access open-data journal, 'big-data' studies from the entire spectrum of life and biomedical sciences, part of BioMed Central; (ISSN 2047-217X)
  • Heliyon; nový multioborový otevřený časopis, jehož vydavatelem je společnost Elsevier (The APC is $1,250, plus VAT or local taxes where applicable.)
  • IEEE Access; megajournal vědecké společnosti IEEE (ISSN 2169-3536)
  • The Journal of Engineering (JoE); megajournal vědecké společnosti The Institution of Engineering and Technology, IET (ISSN 2051-3305)
  • mBio®; megajournal vědecké společnosti American Society For Microbiology, ASM (ISSN 2150-7511); impakt faktor: 6.786 (2014 JCR Science Edition)
  • Optics Express (OpEx); publishes peer-reviewed articles that emphasize scientific and technology innovations in all aspects of optics and photonics (ISSN 1094-4087); impakt faktor: 3.488 (2014 JCR Science Edition)
  • Open Biology; megajournal The Royal Society (ISSN 2046-2441); impakt faktor: 5.784 (2014 JCR Science Edition)
  • Palgrave Communications; the first high quality open access journal for original peer-reviewed research across all areas of the humanities, the social sciences and business (ISSN 2055-1045)
  • PeerJ; (ISSN 2167-8359); impakt faktor: 2.112 (2014 JCR Science Edition)
  • PeerJ Computer Science; (ISSN 2376-5992)
  • PeerJ PrePrints; (ISSN 2167-9843)
  • PLOS ONE; (ISSN 1932-6203); impakt faktor: 3.234 (2014 JCR Science Edition)
  • Royal Society Open Science; (ISSN 2054-5703)
  • SAGE Open; (ISSN 2158-2440)
  • Scientific Reports; a primary open access research publication from the publishers of Nature, covering all areas of the natural and clinical sciences (ISSN 2045-2322); 5.578 (2014 JCR Science Edition)
  • Scientific World Journal;(ISSN 1537-744X)
  • SpringerPlus;(ISSN 2193-1801)
  • The Winnower; otevřená publikační platforma, která využívá open post-publication peer review (otevřené recenzní řízení po zveřejnění příspěvku); témata (ISSN 2373-146X)
 • Otevřené časopisy tradičních vydavatelů
 • Hybridní časopisy

  Hybridní časopisy jsou:

  • primárně dostupné na základě předplatného
  • jejich vydavatelé získávají finanční prostředky z předplatného
  • současně však nabízejí autorům možnost zaplatit za otevřený přístup ke svému článku čtenářům i mimo okruh předplatitelů
  • umožňují otevřený přístup pouze k těm článkům, za které autoři zaplatili vydavatelem požadovaný poplatek (APC)
  • nejde o otevřeně přístupné časopisy, nýbrž o otevřeně přístupné články
  • ostatní články jsou jinak běžně přístupné jen předplatitelům nebo po zaplacení přístupu k vybranému článku
  • Model hybridních časopisů zavedli tradiční komerční vydavatelé také jako reakci na politiky poskytovatelů finančních prostředků na výzkum
   • poskytovatelé vyžadují, aby články, jež jsou výsledkem řešení projektů, byly otevřeně přístupné
   • cílem je umožnit autorům, aby tyto podmínky splnili
   • současně jde o snahu vyjít vstříc potřebě autorů publikovat v renomovaných časopisech

  Hybridní model publikování je některými vydavateli považován za přechod k budoucímu otevřenému přístupu.

Double Dipping

 • Double dipping

  Double dipping znamená finanční příjem za tutéž věc či službu ze dvou různých zdrojů.

  K double dipping dochází u obchodního modelu hybridních časopisů, kde jsou náklady na publikování téhož článku hrazeny dvakrát:

  • jednou prostřednictvím předplatného na časopis jako celek
  • současně také prostřednictvím poplatků od autorů (APCs) u článků, jejichž autoři si přejí, aby byl k jejich článků otevřený přístup

  Vydavatel, který nepraktikuje double dipping, by měl vzít v úvahu podíl příspěvků publikovaných jako otevřeně přístupné při stanovení výše předplatného v příštím roce.

Financování publikačních poplatků

Autoři mohou financovat publikační poplatky (APCs) např. z finančních prostředků určených na výzkum (z grantu) nebo z finančních prostředků svého pracoviště.

Poskytovatelé nebo výzkumné organizace provozují pro účely hrazení APC fondy.

SCOAP3

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Jedná se o partnerské sdružení více než 3 tisíc knihoven, grantových agentur a výzkumných center ze 44 zemí. Sdružení spolupracuje s významnými vydavateli na tom, aby klíčové časopisy z oboru High-Energy Physics byly dostupné v režimu open access a přispívající autoři, aby nemuseli hradit publikační poplatky (APCs). 

SCOAP3 hradí centrálně vydávání článků v časopisech vydavatelům a vydavatelé snižují cenu předplatného časopisů adekvátně podle uhrazených plateb za APCs.

Program SCOAP3 pokrývá i plně otevřeného časopisy.

Autorům v programu SCOAP3 zůstávají plná autorská majetková práva při využití licence Creative Commons - CC-BY, která umožňuje textové a datové vytěžování.

Články pokrývané programem SCOAP3 jsou volně dostupné v repozitáři i na webových platformách vydavatelů.

Česká republika v SCOAP3

Česká republika se podle statistiky dostupné na webu SCOAP3 podílí 4 procenty publikovaných článků.

Národní technická knihovna je členem konsorcia SCOAP3 za ČR.

VŠB-TUO předplácí od roku 2018 časopisy American Physical Society. Tím se VŠB-TUO stala také organizací, která hradí určitý finanční příspěvek do programu SCOAP3.

MDPI Institutional Open Access Program

Od roku 2019 se VŠB-TUO stala členem programu vydavatele MDPI Institutional Open Access Program.

Díky členství získávají autoři VŠB-TUO slevu 10 % na publikačních poplatcích (article processing charges, APCs), která je automaticky uplatněna, pokud je poplatek APC vydavatelem účtován autorovi z VŠB-TUO.

Administrace účtu MDPI – Institutional Open Access Program

 • Ústřední knihovna VŠB-TUO má přístup do admin účtu MDPI – Institutional Open Access Program.
 • Admin účet zobrazuje přehled všech článků vydaných v časopisech MDPI, tříděný podle vydaných článků a článků připravovaných k vydání.
 • Přehled článků lze exportovat v souboru Excel.
 • V přehledu jsou dostupné údaje:Journal Name, Manuscript ID, Manuscript Title, Article Type, Manuscript Status, Submission Date, Acceptance Date, Publication Date, DOI, Web Link, Section, Special Issue, Author(s) Name(s), Author E-Mail, Corresponding Author, Corresponding Author E-Mail, Journal APC in CHF, Journal APC, IOAP Discount, Invoiced Amount in CHF, Actual Invoiced Amount, Prepaid Amount, Invoice Sent To.
 • ÚK dostává také e-mailovou notifikaci ze redakčního systému (submishion system) o nově zaslaném článku s informacemi: bibliografické údaje, datem zaslání článku, částkou za publikační poplatek a informací, komu bude publikační poplatek fakturován.
 • V admin účtu si lze nově zaslané články zobrazit.

Podrobněji k programu v článku na blogu ÚK.


 

Otevřeně přístupné knihy

Vedle otevřených iniciativ pro časopisy se rozvíjí také platformy a obchodní modely pro vydávání otevřených monografických publikací.

Příkladem za všechny může být progresivní počin MIT Press, nazvaný BookBook.

BookBook poskytuje prostor pro publikující komunitu a umožňuje kolaborativní způsob tvorby publikace i jejího oponování a komentování před samotným vydáním. Knihy ve stavu přípravy k vydání (Works in Progress) jsou vystaveny na webu. Příkladem může být kniha Open Knowledge Institutions: Reinventing Universities

Directory of Open Access Books – DOAB, adresář otevřeně přístupných vědeckých (recenzovaných) knih

Platformy pro otevřené časopisy a knihy

Užitečné informační zdroje

Do jaké míry je časopis otevřeně přístupný?

HowOpenIsIt?: Open Access Spectrum (OAS) (PDF, version 2.0)

 • příručka, která vám odpoví na zdánlivě jednoduchou otázku: Je tento časopis otevřeně přístupný?
 • Pokud ano, do jaké míry je otevřeně přístupný?
 • Použijte ji, chcete-li porozumět tomu, které složky definují otevřeně přístupný časopis nebo co způsobuje, že je určitý časopis více otevřený než jiný
 • ale hlavně, pokud se chcete správně rozhodnout, kde publikovat

Příručku připravili: PLOS, SPARC a OASPA.