PhD Academielogo_PhD_akademie

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO je zapojena do celouniverzitního projektu Ph.D. akademie a v jeho rámci nabízí balíček služeb: knihovní služby pro doktorandy, další podpůrné aktivity a výukový kurz nazvaný LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

Knihovní služby pro doktorandy

 • vyšší počet výpůjček: 100 ks
 • delší výpůjční lhůta: 2 měsíce
 • osobní neomezené výpůjčky

Podrobně viz Knihovní a výpůjční řád ÚK VŠB-TUO

Další podpůrné aktivity

LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním

Stěžejní částí služeb pro Ph.D. akademii Ústřední knihovny je zajištění výukového kurzu LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním, tematicky zaměřený na základy vědecké práce, scientometrii a publikační praxi.

Výukový kurz je rozdělen na šest strukturovaných modulů, které účastníky postupně provedou jednotlivými fázemi akademického psaní, vztahujícími se k celému procesu výzkumného cyklu (Design & Discover, Plan & Fund, Gather & Analyse, Publish & Disseminate). Moduly jsou prokládány pravidelně probíhající skupinovou akcí Shut up & Write! na podporu motivace a progresu při samotném psaní.

Organizace výukového kurzu

 • Kurz probíhá v češtině.
 • Celý výukový kurz je dělen na tematické moduly, viz níže. Moduly jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly.
 • Pilotní kolo celého proběhlo v zimním semestru 2021/2022.
 • Kurzy probíhají formou přednášek (prezenčně nebo virtuálně).
 • Každý modul má svou e-learningovou oporu v lms.vsb.cz.
 • Indikátorem pro splnění podmínek jednotlivých modulů je účast na přednášce.
 • Maximální počet účastníků v jednom modulu je 25.
 • Jednotlivé moduly na sebe tematicky navazují, ale absolvování jednoho z nich není podmíněno účastí na předchozím modulu.
 • Přihlašování na přednášky, viz web VŠB-TUO, Ph.D. akademie

Termíny výuky

Přednášky probíhají od 17. 2. do 4. 5. 2022 a jsou v týdenních intervalech proloženy setkáním Shut up & Write!.

Místo konání: velká počítačová učebna ve výpůjčním oddělení ÚK v Porubě (UK 150).

Den, čas, Místo konání

Datum

Přednáška - název modulu

Čtvrtek, 9:00−11:00, UK 150

17.02.2022

Modul 1: ZAČÍNÁM, aneb Chci psát, ale nevím, jak začít

03.03.2022

Modul 2: PROZKOUMÁVÁM, aneb Nevím, o čem psát nebo jak si udělat rešerši

17.03.2022

Modul 3: TVOŘÍM, aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit

31.03.2022

Modul 4: KONTROLUJI, aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství

14.04.2022

Modul 5: PUBLIKUJI, aneb Kde můžu hotovou práci publikovat?

28.04.2022

Modul 6: PREZENTUJI SE, aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost

Středa, 15:00−16:30, UK 150

23.02.2022

Setkání Shut Up & Write! 1

09.03.2022

Setkání Shut Up & Write! 2

23.03.2022

Setkání Shut Up & Write! 3

06.04.2022

Setkání Shut Up & Write! 4

20.04.2022

Setkání Shut Up & Write! 5

04.05.2022

Setkání Shut Up & Write! 6

Popis jednotlivých modulů (přednášek)

 • MODUL 1: ZAČÍNÁM, aneb Chci psát, ale nevím, jak začít

  Název kurzu: LibGuide I: ZAČÍNÁM, aneb Chci psát, ale nevím, jak začít

  Garant kurzu: Mgr. Nela Stebnická

  Lektor: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., Bc. Vendula Němcová, Mgr. Nela Stebnická

  Rozsah (počet hodin): 2,5 hod.

  Jazyk: čeština

  Forma: prezenční

  Počet účastníků: 25

  Předpokládaný termín: čt 17. 2. 2022, 9:00–11:30

  Místnost: UK 150 (PC učebna v knihovně)

  Anotace: Po absolvování kurzu bude student vědět, co je to akademické psaní a jaká je jeho role ve vědecké kariéře, bude si umět zjistit základní informace o formální a obsahové struktuře disertační práce či odborného článku do časopisu, bude se orientovat v jednotlivých fázích publikačního procesu a získá přehled o užitečných službách ÚK. Jde o první z celkových šesti kurzů ucelené řady LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

  Součástí kurzu je i nepovinné skupinové setkání s názvem Shut Up & Write, určené všem, kteří potřebují odvést kus práce, ale nedokáží se k ní donutit, nebo pro ni nemají vhodné podmínky. Setkání proběhne ve středu 23. 2. 2022 od 15:00 do 16:30 v UK 150.

  Osnova kurzu: Kurz ZAČÍNÁM se skládá ze 4 kapitol, které studentům poskytnou základní přehled o problematice publikační činnosti a vědeckém mechanismu, ještě než se do něj sami začlení:

  1. Akademické psaní a vědecká kariéra
  2. Jak na článek
  3. Jak na disertační práci
  4. Ústřední knihovna doktorandům

  Pro koho je předmět určen: pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků

  Dostupné studijní materiály: e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

 • MODUL 2: PROZKOUMÁVÁM, aneb Nevím, o čem psát, nebo jak si udělat rešerši

  Název kurzu: LibGuide II: PROZKOUMÁVÁM, aneb Nevím, o čem psát nebo jak si udělat rešerši

  Garant kurzu: Mgr. Nela Stebnická

  Lektor: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., Bc. Vendula Němcová, Mgr. Nela Stebnická

  Rozsah (počet hodin): 2,5 hod.

  Jazyk: čeština

  Forma: prezenční

  Počet účastníků: 25

  Předpokládaný termín: čt 3. 3. 2022, 9:00–11:30

  Místnost: UK 150 (PC učebna v knihovně)

  Anotace: Po absolvování kurzu bude student schopen identifikovat nezodpovězené výzkumné otázky, stanovit oblast svého výzkumu a příbuzná témata, vyhledávat v databázích, vytvořit rešerši, obstarat si potřebnou literaturu a využívat služby knihovny. Vše tak, aby byl připraven na samotnou tvorbu odborné práce. Jde o druhý z celkových šesti kurzů ucelené řady LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

  Součástí kurzu je i nepovinné skupinové setkání s názvem Shut Up & Write, určené všem, kteří potřebují odvést kus práce, ale nedokáží se k ní donutit, nebo pro ni nemají vhodné podmínky. Setkání proběhne ve středu 9. 3. 2022 od 15:00 do 16:30 v UK 150.

  Osnova kurzu: Kurz PROZKOUMÁVÁM se skládá ze 4 kapitol, které studenta provedou fází přípravy na samotnou tvorbu publikační činnosti:

  1. Rešerše
  2. Web of Science
  3. Scopus
  4. Discovery služba

  Pro koho je předmět určen: pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků

  Dostupné studijní materiály: e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

 • MODUL 3: TVOŘÍM, aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit

  Název kurzu: LibGuide III: TVOŘÍM, aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit

  Garant kurzu: Mgr. Nela Stebnická

  Lektor: Bc. Vendula Němcová, Mgr. Nela Stebnická

  Rozsah (počet hodin): 2,5 hod.

  Jazyk: čeština

  Forma: prezenční

  Počet účastníků: 25

  Předpokládaný termín: čt 17. 3. 2022, 9:00–11:30

  Místnost: UK 150 (PC učebna v knihovně)

  Anotace: Po absolvování kurzu bude student umět správně citovat použité informační zdroje, používat citační manažer a vědět, jak si může urychlit proces psaní pomocí užitečných nástrojů, ať už se jedná o kontrolu jazyka, kolaborativní psaní nebo práci s výzkumnými daty. Jde o třetí z celkových šesti kurzů ucelené řady LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

  Součástí kurzu je i nepovinné skupinové setkání s názvem Shut Up & Write, určené všem, kteří potřebují odvést kus práce, ale nedokáží se k ní donutit, nebo pro ni nemají vhodné podmínky. Setkání proběhne ve středu 23. 3. 2022 od 15:00 do 16:30 v UK 150.

  Osnova kurzu: Kurz TVOŘÍM se skládá ze 3 kapitol, v nichž jsou představeny užitečné nástroje různého typu, které by měly studentovi pomoci proces tvorby práce usnadnit a urychlit:

  1. Citování
  2. Nástroje pro usnadnění procesu psaní
  3. Práce s výzkumnými daty

  Pro koho je předmět určen: pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků

  Dostupné studijní materiály: e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

 • MODUL 4: KONTROLUJI, aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství

  Název kurzu: LibGuide IV: KONTROLUJI, aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství

  Garant kurzu: Mgr. Nela Stebnická

  Lektor: Bc. Vendula Němcová, Mgr. Nela Stebnická

  Rozsah (počet hodin): 2,5 hod.

  Jazyk: čeština

  Forma: prezenční

  Počet účastníků: 25

  Předpokládaný termín: čt 31. 3. 2022, 9:00–11:30

  Místnost: UK 150 (PC učebna v knihovně)

  Anotace: Po absolvování kurzu bude student obeznámen s etikou vědecké práce, plagiátorstvím, jeho následky a tipy, jak se mu vyhnout; dozví se, kde a za jakých podmínek si svou hotovou práci může nechat zkontrolovat. Jde o čtvrtý z celkových šesti kurzů ucelené řady LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

  Součástí kurzu je i nepovinné skupinové setkání s názvem Shut Up & Write, určené všem, kteří potřebují odvést kus práce, ale nedokáží se k ní donutit, nebo pro ni nemají vhodné podmínky. Setkání proběhne ve středu 6. 4. 2022 od 15:00 do 16:30 v UK 150.

  Osnova kurzu: Kurz KONTROLUJI se skládá ze 3 kapitol, jejichž cílem je uchránit studenta nežádoucích důsledků neetického počínání ve vědě:

  1. Etika vědecké práce a ochrana duševního vlastnictví
  2. Plagiátorství
  3. Služba na kontrolu plagiátů

  Pro koho je předmět určen: pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků

  Dostupné studijní materiály: e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

 • MODUL 5: PUBLIKUJI, aneb Kde můžu hotovou práci publikovat?

  Název kurzu: LibGuide V: PUBLIKUJI, aneb Kde můžu hotovou práci publikovat?

  Garant kurzu: Mgr. Nela Stebnická

  Lektor: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., Bc. Vendula Němcová, Mgr. Nela Stebnická

  Rozsah (počet hodin): 2,5 hod.

  Jazyk: čeština

  Forma: prezenční

  Počet účastníků: 25

  Předpokládaný termín: čt 14. 4. 2022, 9:00–11:30

  Místnost: UK 150 (PC učebna v knihovně)

  Anotace: Po absolvování kurzu bude student umět najít v rámci svého oboru a tematiky vhodný časopis, v němž může publikovat, bude se orientovat v různých cestách publikování v rámci otevřeného přístupu, bude schopen rozlišit jednotlivé licence CC a umět ukládat výzkumná data. Jde o pátý z celkových šesti kurzů ucelené řady LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

  Součástí kurzu je i nepovinné skupinové setkání s názvem Shut Up & Write, určené všem, kteří potřebují odvést kus práce, ale nedokáží se k ní donutit, nebo pro ni nemají vhodné podmínky. Setkání proběhne ve středu 20. 4. 2022 od 15:00 do 16:30 v UK 150.

  Osnova kurzu: Kurz PUBLIKUJI se skládá ze 3 kapitol, které pojednávají o fázi, v níž je vědecká práce již dokončena, sepsána a zkontrolována a je na čase ji zveřejnit:

  1. Posouzení časopisu z hlediska bibliometrie
  2. Open Access
  3. Otevřená výzkumná data

  Pro koho je předmět určen: pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků

  Dostupné studijní materiály: e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

 • MODUL 6: PREZENTUJI SE, aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost

  Název kurzu: LibGuide VI: PREZENTUJI SE, aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost

  Garant kurzu: Mgr. Nela Stebnická

  Lektor: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., Mgr. Nela Stebnická

  Rozsah (počet hodin): 2,5 hod.

  Jazyk: čeština

  Forma: prezenční

  Počet účastníků: 25

  Předpokládaný termín: čt 28. 4. 2022, 9:00–11:30

  Místnost: UK 150 (PC učebna v knihovně)

  Anotace: Po absolvování kurzu se bude student orientovat ve vlastním autorském profilu v různých vědeckých databázích či platformách, pomocí bibliometrie bude umět zhodnotit výkony vědců a informačních zdrojů, bude vědět, jak svou práci podle zákona správně vykazovat. Jde o poslední z kurzů ucelené řady LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

  Součástí kurzu je i nepovinné skupinové setkání s názvem Shut Up & Write, určené všem, kteří potřebují odvést kus práce, ale nedokáží se k ní donutit, nebo pro ni nemají vhodné podmínky. Setkání proběhne ve středu 4. 5. 2022 od 15:00 do 16:30 v UK 150.

  Osnova kurzu: Kurz PREZENTUJI SE představuje poslední fázi výzkumného cyklu a jeho 4 kapitoly se zaměřují na prezentaci a hodnocení kvality vědců, jejich již vydaných prací a institucí, k nimž náleží:

  1. Autorské profily a identifikátory
  2. Bibliometrie – jak na tom jsem?
  3. Vykazování výsledků vědy a výzkumu
  4. Scientometrie – metodika hodnocení výsledků VaV

  Pro koho je předmět určen: pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků

  Dostupné studijní materiály: e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

 • Setkání Shut Up & Write!

  Pravidelné skupinové setkání ve stejném čase a na stejném místě na podporu akademického psaní či jiných souvisejících úkolů.

  • Určeno všem, kteří potřebují odvést kus práce a nedokáží se k práci donutit, nebo se na ni pro špatné podmínky nedokáží soustředit.
  • Hlavní idea – vytvoření návyku v pravidelném psaní, motivace, vzájemná podpora účastníků. Výsledkem je viditelný a pravidelný progres v práci, odměnou je dobrý pocit, úleva, sdílení dojmů s ostatními ve stejné situaci, vzájemná podpora, socializace.
  • Jediné pravidlo – během stanovené hodiny psaní nikdo nesmí rušit, používat mobil, cokoli po někom chtít, kontrolovat nebo hodnotit práci ostatních.

  Příklad stanoveného harmonogramu:

  • 15:00–15:10 – najdi si místo, nalij si kávu, usaď se, připrav vše potřebné
  • 15:10–16:00 – tiché psaní
  • 16:00–16:30 – uvolnění se, sdílení dojmů, úspěchů, výzev, vzájemná podpora

Kam dál?

Kontaktní údaje

Mgr. Nela Stebnická, tel. 597 324 597, místnost UK 237