Kurz Kdybych před šesti lety věděl, co vím teď...

Základní informace

Kurz proběhl jednorázově v zimním semestru 2021/2022.

Kurz Kdybych před šesti lety věděl, co vím teď...byl vytvořen studentem doktorského studia informatiky, který se rozhodl předat své zkušenosti získané během studia nově nastupujícím doktorandům.

Lektor kurzu

Ing. Lukáš Tomaszek, student doktorského studijního programu Fakulty elektrotechniky a informatiky

Cílová skupina

Kurz je zaměřen hlavně na nastupující studenty doktorského studijního programu, zúčastnit se ho však mohou i ostatní zájemci.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit nástroje, které usnadní studium a publikování vědeckých prací, a také předat cenné, jiným způsobem těžko přenositelné, rady.

Obsah kurzu

Základ kurzu je postaven na tvorbě dokumentů v LaTeXu pomocí nástroje Overleaf, velká část se však zaměřuje také na další podpůrné nástroje, které usnadňují vytváření obsahové a formální struktury dokumentu. Jedná se o nástroje pro tvorbu grafů, diagramů, tabulek, poznámek a citací. V kurzu se postupně zaměříme na následující nástroje:

Overleaf

Nástroj Overleaf umožňuje tvorbu dokumentů pomocí LaTeXu. Vědecké práce v něm vytvoříme jednoduše za pomocí několika příkazů. Overleaf dále umožňuje tvorbu poznámek k jednotlivým článkům a spolupráci několika autorů. Samotný nástroj je online, nemusíme tedy nic instalovat do počítače. Drobnou nevýhodou je však nutnost připojení k internetu.

Zotero 

Citační manažer Zotero umožňuje tvorbu časové osy a tvorbu poznámek, které následně můžeme využít pro psaní článku, či zprávy. Výhodou tohoto nástroje je, že je multiplatformní a zdarma.

Draw.io

Draw.io je jednoduchý a velmi intuitivní online nástroj, ve kterém můžeme snadno vytvořit diagramy a jednoduché obrázky pro naše články. Lze jej také využít pro tvorbu plakátů či grafických abstraktů. Je dostupný zdarma, při jeho používání však musíme být připojení k internetu.

GNUplot

Knihovna GNUplot umožňuje pomocí několika jednoduchých příkazů vytvářet jednoduché i velmi komplexní, a přitom přehledné, grafy, které můžeme dále využívat. Výhodou tohoto nástroje je, že je multiplatformní a zdarma.

Popis přednášek

1. Připravuji se psát článek I, II

Tato část kurzu je zaměřena na přípravy potřebné před tvorbou samotného článku. Naučíme se zde vyhledávat vhodné články, tvořit poznámky, používat nástroj Zotero, tvořit reporty a časové osy. Dále si zde představíme nástroj Overleaf a vytvoříme v něm první dokument.

2. Tvořím grafické výsledky I, II, III

Druhá část kurzu je zaměřena na grafické výstupy. Seznámí posluchače s různými formáty obrázků a jejich rozdíly, naučí je tvořit diagramy v nástroji Draw.io a seznámí je se základními pravidly, jak tvořit grafy , mimo jiné i  pomocí knihovny Gnuplot.

3. Tvořím tabulkové výsledky

V této části kurzu se zaměříme na tvorbu tabulek v LaTeXu, jejich formátování a pomocné nástroje.

4. Tvořím finální článek I, II, III

V této části shrneme dosavadní znalosti a naučíme se tvořit články pomocí LaTeXu v nástroji Overleaf. Vytvoříme jednotlivé části dokumentů (nadpisy, odrážky, matematické výrazy, obrázky, tabulku, citace…) a využijeme šablony pro vědecké články.

5. Tvořím prezentaci

V této poslední části se zaměříme na prezentace - představíme si základní pravidla pro tvorbu prezentací v angličtině a v češtině.

Organizace výukového kurzu

  • Kurz probíhá v češtině.
  • Celý výukový kurz je dělen na tematické okruhy - přednášky, které trvají dvě 45minutové vyučovací hodiny (1,5 h), seznam viz níže.
  • Kurz má svou e-learningovou oporu v lms.vsb.cz (obsah e-learningu bude průběžně doplňován).
  • Maximální počet účastníků v jednom modulu je 18 (z důvodu kapacity počítačové učebny).
  • Jednotlivé moduly na sebe tematicky navazují, absolvování jednoho z nich však není podmíněno účastí na modulu předchozím.

Přihlašování na přednášky

Termíny přednášek

  • Přednášky probíhají od 29. 9. 2021 do 8. 12. 2021.
  • Místo konání: velká počítačová učebna ve výpůjčním oddělení ÚK v Porubě (UK 150).

Den, čas, místo konání

Datum

Přednáška

Středa, 13:00-14:30

UK 150

29.09.2021

Připravuji se psát článek I

06.10.2021

Připravuji se psát článek II

13.10.2021

Tvořím grafické výsledky I

20.10.2021

Tvořím grafické výsledky II

27.10.2021

Tvořím grafické výsledky III

03.11.2021

Tvořím tabulkové výsledky

10.11.2021

Tvořím finální článek I

24.11.2021

Tvořím finální článek II

01.12.2021

Tvořím finální článek III

08.12.2021

Tvořím prezentaci

Kontaktní údaje

Mgr. Nela Stebnická, organizace kurzu, tel. 597 324 597, místnost UK 237