Den otevřených dveří - zápisy do 1. ročníků

 • Bližší informace

  Obsah

  Informační přednáška v rámci zápisů do 1. ročníků. 

  Shrnutí základních informací o knihovně, poskytovaných službách a podmínkách registrace.

  Kontaktní údaje

  Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 122

Rande s knihovnou

 • Bližší informace

  Obsah

  Informační schůzka v neformálním a komorním duchu shrnuje informace o:

  • službách knihovny
  • knihovních fondech
  • elektronických informačních zdrojích
  • katalozích
  • základních metodách vyhledávání

  Pravidelně jsou vypisovány termíny schůzek.

  Zájemci se musí předem registrovat.

  Kontaktní údaje

  Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 122

Citace snadno a rychle

 • Bližší informace

  Obsah

  Seminář představuje základy práce s informačními prameny a způsoby jejich citování.

  Osnova školení:

  • Úvod – Co je předmětem ČSN ISO 690?
  • Základní pravidla citování
  • Základní prvky citace
  • Praktické příklady citování různých zdrojů
  • Odkazy v textu – 3 základní styly
  • Citační manažery - CitacePRO
  • Dotazy (formulář)

  Pravidelně jsou vypisovány termíny semináře.

  Zájemci se musí předem registrovat.

  Kontaktní údaje

  Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 122

Jak napsat závěrečnou práci

 • Bližší informace

  Obsah

  Konzultační hodina zaměřená dle individuálních požadavků zájemce na:

  • formální úpravu práce dle předepsaných pokynů
  • korektní citování informační pramenů
  • práci s citačními manažery
  • vyhledávání v elektronických informačních zdrojích aj. náležitosti dle potřeb uživatele

  Zájemci se musí předem registrovat.

  Kontaktní údaje

  Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 122

Přednášky pro diplomanty a doktorandy 

 • Bližší informace

   Obsah

  • podrobnější seznámení se službami ÚK VŠB-TUO
  • problematika zjišťování, získávání a zpracování odborných informací
  • využívání elektronických informačních zdrojů a služeb
  • meziknihovní výpůjční služby
  • otevřeně volně přístupné informační zdroje na Internetu
  • zpracování bibliografických citací apod. dle požadavků a potřeb pracovišť a výuky

  Kontaktní údaje

  Mgr. Pavla Rygelová, tel. 597 325 171, místnost UK 235 

Exkurze pro studenty základních, středních a jiných vysokých škol

 • Bližší informace

  Obsah

  Exkurze zahrnuje:

  • informace o poskytovaných službách
  • seznámení s historií knihovny
  • prohlídku výpůjčního oddělení a studovny v Porubě

  Kontaktní údaje

  Kateřina Daňková, tel. 597 324 598, místnost UK 250