Den otevřených dveří - zápisy do 1. ročníků

 • Bližší informace

  Obsah

  Informační přednáška v rámci zápisů do 1. ročníků. 

  Shrnutí základních informací o knihovně, poskytovaných službách a podmínkách registrace.

  Kontaktní údaje

  Bc. Tomáš Bartošek, tel. 597 322 157, místnost A 1305

  Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 122

Rande s knihovnou

 • Bližší informace

  Obsah

  Informační schůzka v neformálním a komorním duchu shrnuje informace o:

  • službách knihovny
  • knihovních fondech
  • elektronických informačních zdrojích
  • katalozích
  • základních metodách vyhledávání

  Pravidelně jsou vypisovány termíny schůzek.

  Zájemci se musí předem registrovat.

  Kontaktní údaje

  Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 122

  Bc. et Bc. Zuzana Ulmannová, tel. 597 322 157, místnost A 1305

Citace snadno a rychle

 • Bližší informace

  Obsah

  Seminář představuje základy práce s informačními prameny a způsoby jejich citování.

  Osnova školení:

  • Úvod – Co je předmětem ČSN ISO 690?
  • Základní pravidla citování
  • Základní prvky citace
  • Praktické příklady citování různých zdrojů
  • Odkazy v textu – 3 základní styly
  • Citační manažery - CitacePRO
  • Dotazy (formulář)

  Pravidelně jsou vypisovány termíny semináře.

  Zájemci se musí předem registrovat.

  Kontaktní údaje

  Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 122

  Bc. et Bc. Zuzana Ulmannová, tel. 597 322 154, místnost A1227

Jak napsat závěrečnou práci

 • Bližší informace

  Obsah

  Konzultační hodina zaměřená dle individuálních požadavků zájemce na:

  • formální úpravu práce dle předepsaných pokynů
  • korektní citování informační pramenů
  • práci s citačními manažery
  • vyhledávání v elektronických informačních zdrojích aj. náležitosti dle potřeb uživatele

  Zájemci se musí předem registrovat.

  Kontaktní údaje

  Bc. Tomáš Bartošek, tel. 597 322 157, místnost A 1305

Přednášky pro diplomanty a doktorandy 

 • Bližší informace

   Obsah

  • podrobnější seznámení se službami ÚK VŠB-TUO
  • problematika zjišťování, získávání a zpracování odborných informací
  • využívání elektronických informačních zdrojů a služeb
  • meziknihovní výpůjční služby
  • otevřeně volně přístupné informační zdroje na Internetu
  • zpracování bibliografických citací apod. dle požadavků a potřeb pracovišť a výuky

  Viz také knihovní kurzy v rámci Ph.D. akademie VŠB-TUO

  Kontaktní údaje

  Mgr. Nela Stebnická, tel. 597 324 597, místnost UK 237

Exkurze pro studenty základních, středních a jiných vysokých škol

 • Bližší informace

  Obsah

  Exkurze zahrnuje:

  • informace o poskytovaných službách
  • seznámení s historií knihovny
  • prohlídku výpůjčního oddělení a studovny v Porubě

  Kontaktní údaje

  Kateřina Daňková, tel. 597 324 598, místnost UK 250