Základní informace

Licence Creative Commons pomáhají legálním způsobem sdílet díla kreativní činnosti s cílem využít plně potenciál internetu. 

Celosvětová komunita CC poskytuje volný, jednoduchý nástroj - licence CC, které dovolují veřejnosti jednoduše a standardizovanou cestou sdílet a využívat autorská díla za podmínek, které si autor sám zvolí.

Licence Creative Commons fungují v rámci tradičního nastavení "všechna práva vyhrazena", které jinak automaticky autorské právo zajišťuje.

Díky využívání licencí CC roste mohutně digitální obsah, který může být kopírován, šířen, upravován a pozměňován při zachování všech náležitostí autorského práva.

Typy licencí Creative Commons

Generátor licencí Creative Commons

Pro svá díla mohou autoři rychle vytvořit patřičnou licenci CC pomocí webové aplikace - generátoru licencí CC.

Autorské právo a licence CC

Autoři vědeckých článků by se měli orientovat v otázkách autorských práv a měli by si být vědomi, jak s jejich autorskými právy může nakládat vydavatel vědeckých časopisů.

U tradičních vydavatelů vědeckých časopisů autoři zpravidla přenechávají svá majetková práva, tedy práva, jak může vydavatel jejich publikaci užít. V angloamerickém prostředí se toto přenechání práv označuje jako tzv. copyright transfer agreement.

S hnutím open access a možnostmi informačních a komunikačních technologií si autoři chtějí svá majetková práva lépe ochránit, či lépe je využívat. K tomu slouží dodatky smluv s vydavateli, tzv. author addendum.

Při publikování v otevřených časopisech nebo v hybridních časopisech, kde autoři hradí publikační poplatek, bývá autorskoprávní ujednání mezi autory a vydavateli řešeno licencemi Creative Commons.

Použitím licence CC BY (česky „Uveďte autora 4.0 Mezinárodní“) si autoři ponechávají vlastnictví autorských práv obsahu svých děl, ale zároveň nastavují, že kdokoliv si může dílo stáhnout, opětovně použít, tisknout, upravovat, šířit a/nebo kopírovat, pokud cituje původní autory a zdroj. Není k tomu nutné žádné dodatečné povolení od autorů nebo vydavatelů.

Užitečné informační zdroje

MYŠKA, Matěj. Veřejné licence v České republice: verze 2.0. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7192-6. Dostupné také z: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/17643?action=news

Kontaktní údaje

Bc. Vendula Němcová, telefon 597 324 574, místnost UK 134