KONTAKTY NA VEDENÍ
Mgr. Rygelová Pavla
Ředitelka ÚK (9830)
597 325 171
NK 235, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Daňková Kateřina
Vedoucí Oddělení služeb (9830)
MVS pro knihovny (9830)
597 324 598
NK 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pohludková Jana
Zástupkyně ředitelky (9830)
Vedoucí Oddělení fondů (9830)
597 324 599
NK 136, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Snídalová Kateřina
Vedoucí Oddělení rozvoje knih. systémů a služeb (9830)
Systémový knihovník (9830)
597 324 569
NK 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Votýpková Lenka
Tajemnice ÚK (9830)
597 324 536
NK 133, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Naivertová Lucie
Sekretářka (9830)
597 324 596
NK 133, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Barnetová Miroslava
Výpůjční oddělení na EKF (9830)
597 322 154
597 322 157
A 1227, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

A 1305, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Bc. Bartošek Tomáš
Výpůjční oddělení na EKF (9830)
597 322 154
597 322 157
A 1227, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

A 1305, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Černíková Soňa
Výpůjční oddělení na FBI (9830)
597 322 807
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Černínová Jana
Akvizice zahr. knih; Katedrové knihovny (9830)
597 324 544
NK 135, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Daňková Kateřina
Vedoucí Oddělení služeb (9830)
MVS pro knihovny (9830)
597 324 598
NK 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Drösslerová Helena
Studovna Poruba, Meziknihovní výpůjční služba (9830)
597 324 566
597 324 571
NK 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

NK 249, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Inspektor Tomáš, Ph.D.
Podpora VaV (9830)
597 321 278
NK 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Jančíková Lucie
Rodičovská dovolená (9830)
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Klempová Lenka
Mateřská dovolená (9830)
597 324 574
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Kolková Dana
Výpůjční oddělení Poruba; Katedrové knihovny (9830)
597 324 574
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Kubicová Eva
Výpůjční oddělení na EKF; Katedrové knihovny (9830)
597 322 154
597 322 157
A 1227, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

A 1305, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Motáková Andrea
Akvizice českých knih; Sborníky z akcí (9830)
597 324 594
NK 135, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Naivertová Lucie
Sekretářka (9830)
597 324 596
NK 133, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Němcová Vendula
Výpůjční oddělení Poruba; OBD (9830)
Tvůrce kurzů - knihovník (9370)
597 324 574
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pohludková Jana
Zástupkyně ředitelky (9830)
Vedoucí Oddělení fondů (9830)
597 324 599
NK 136, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Prokop Pavel
Studovna Poruba (9830)
597 324 566
597 324 571
NK 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

NK 249, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Rejko Pavel
Systémový knihovník (9830)
597 324 573
NK 137, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Riedlová Magda
Zpracování fondů; OBD (9830)
597 324 572
NK 138, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Rohlová Helena
Výpůjční oddělení Poruba (9830)
597 324 574
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Rygelová Pavla
Ředitelka ÚK (9830)
597 325 171
NK 235, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Slívová Iveta
Akvizice časopisů; OBD (9830)
597 324 568
NK 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Snídalová Helena
Výpůjční oddělení Poruba (9830)
597 324 574
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Snídalová Kateřina
Vedoucí Oddělení rozvoje knih. systémů a služeb (9830)
Systémový knihovník (9830)
597 324 569
NK 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Soláková Jana
Výpůjční oddělení Poruba (9830)
597 324 574
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Solka Petr
Revize; Závěrečné práce (9830)
597 324 570
NK 137, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Ševčíková Tereza
Zpracování fondů; OBD (9830)
597 324 572
NK 138, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. et Bc. Ulmannová Zuzana
Výpůjční oddělení na EKF (9830)
597 322 154
597 322 157
A 1227, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

A 1305, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Mgr. Volfová Monika
Zpracování fondů; OBD (9830)
597 325 172
NK 138, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Votýpková Lenka
Tajemnice ÚK (9830)
597 324 536
NK 133, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Kancelář výpůjčního oddělení (9830)597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Kancelář výpůjčního oddělení (9830)597 322 807
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Sekretariát ÚK (9830)597 324 596
NK 133, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Sklad časopisů (9830)597 324 422
NK 038, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Sklad knižních fondů (9830)597 324 416
NK 345, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Sklad knižních fondů (9830)597 324 417
NK 445, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

studovna a knihovna na FAST (9830)597 321 334
F 207, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Studovna na EkF (9830)597 322 157
A 1305, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Studovna Poruba (9830)597 324 566
NK 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Výpůjční oddělení na EkF (9830)597 322 156
A 1227, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Výpůjční oddělení na EkF (9830)597 322 154
A 1227, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Výpůjční oddělení Poruba (9830)597 324 574
NK 122, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Výpůjční oddělení Poruba (9830)597 324 610
NK 122, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba