Ústřední knihovna VŠB-TUO je organizačně zařazena do celoškolského pracoviště Centrum informačních služeb (CIS), podřízeného rektorovi.

Organizační struktrura Centra informačních služeb podle čl. 3 Statutu Centra informačních služeb VŠB-TUO, TUO_LEG_10_007 B. Dokument dostupný interním uživatelům VŠB-TUO.

  • Ústřední knihovna
  • Centrum informačních technologií
  • Archiv VŠB-TUO
  • Ediční středisko

Organizační struktura Ústřední knihovny:

Ředitelka

  • Útvar ředitelky
  • Oddělení fondů
  • Oddělení služeb

Náplň jednotlivých oddělení ÚK se řídí Organizačním řádem CIS, TUO_LEG_10_008 B. Dokument dostupný interním uživatelům VŠB-TUO.