Ústřední knihovna VŠB-TUO je jako celoškolské pracoviště organizačně zařazena pod útvar prorektora pro vědu a výzkum (od 1. 10. 2021), viz Organizační řád VŠB-TUO (TUO_SME_01_006) a Organizační struktura VŠB-TUO (TUO_LEG_07_005).

Organizační struktura Ústřední knihovny:

Ředitel/ka

  • Útvar ředitele/ky
  • Oddělení rozvoje knihovních systémů a služeb
  • Oddělení knihovních fondů
  • Oddělení knihovních služeb