Upozornění - informace o provozu ÚK jsou průběžně aktualizovány podle aktuální situace a informací zveřejňovaných na webu VŠB‑TUO Informace o koronaviruPoslední aktualizace ke dni 18. 5. 2020.

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO včetně jejích poboček na EKF, FBI a FAST byla uzavřena od pátku 13. 3. 2020 do úterý 22. 4. 2020. Otevření ÚK v omezeném režimu od čtvrtku 23. 4. 2020, resp. od 4. 5. 2020, podrobnosti viz níže.


Výpůjční služby

Od 4. 5. 2020 jsou výpůjční služby v omezeném režimu poskytovány všem uživatelům Ústřední knihovny, včetně externích čtenářů při dodržení preventivních opatření:

 1. Na vrátnicích/recepci je nutné přiložit průkaz (studentský, zaměstnanecký nebo čtenářský) ke čtečce karet pro zaznamenání příchodu a odchodu uživatele ÚK do budovy,
 2. Půjčování dokumentů uživatelům proběhne na základě předem provedené objednávky dokumentů v online katalogu (podrobněji viz níže),
 3. Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů uživatelem v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a Fakultě bezpečnostního inženýrství,
 4. Vstup do prostor výpůjčních oddělení jednotlivě, bez možnosti neomezeného pohybu po prostorách výpůjčních oddělení,
 5. Ve výpůjčních odděleních jsou umístěny nádoby s dezinfekcí pro dezinfekci rukou,
 6. Vracení dokumentů lze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI (režim do 17. 5. 2020; od 18. 5. 2020 bude možné vracet dokumenty také ve výpůjčních odděleních).

Provozní doba

Výpůjční oddělení v Porubě

Po-Pá 08:00-13:00

Výpůjční oddělení na Ekonomické fakultě

Po-Pá 08:00-13:00

Knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Po-Pá 08:00-13:00

KNIHOVNA A STUDOVNA NA FAKULTĚ STAVEBNÍ

Út a Čt 08:00-13:00 (od úterý 19. 5. 2020)

PROVOZ STUDOVNY v Porubě

Vstup do studovny je umožněn za účelem:

 • nahlížení do vysokoškolských kvalifikačních prací s lokací ÚK/Studovna,
 • nahlížení do databáze ČSN Online na vyhrazených počítačích,

a při dodržení preventivních opatření:

 • na základě individuální domluvy (telefonicky, e-mailem),
 • uživatel musí mít roušku, dezinfikované ruce,
 • vstup uživatelů do prostoru studovny v bezpečném rozestupu, který určuje pracovník ÚK.

Objednávka dokumentů v online katalogu

Objednávku lze provést v online katalogu po přihlášení do čtenářského konta.

Po dobu omezeného provozu ÚK bude možné objednávat dokumenty nejen z lokace ÚK/Sklad, ale také z dalších lokací:

 • výpůjční oddělení v Porubě,
 • knihovna EKF,
 • knihovna FBI,
 • knihovna FAST.

Objednávky dokumentů z fondů umístěných ve studovnách v Porubě a na EKF je možné zajistit na základě zaslané žádosti na e-mail knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Uživatelé jsou předem informováni o místě vyzvednutí objednaných dokumentů.

Výpůjční lhůty a rezervace dokumentů

Výpůjční lhůty dokumentů půjčených před 13. 3. 2020 byly všem uživatelům automaticky prodlužovány po dobu omezeného provozu ÚK. Termíny vrácení byly stanoveny na čtrnáctidenní období po 18. 5. 2020. O termínu vrácení budou uživatelé informováni e-mailem.

Výpůjční lhůty dokumentů půjčených od 23. 4. 2020 budou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

U rezervovaných dokumentů jsou termíny také automaticky prodlužovány. Režim rezervací je upravován ve shodě s úpravou režimu výpůjčních lhůt.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována v návaznosti na poskytování služeb ostatních knihoven všem uživatelům ÚK dle standardních pravidel.

Konzultační služby

Konzultační služby jsou poskytovány na základě písemných dotazů zaslaných:

Nákup knih

Nákup tištěných knih

Nákup knih, jak českých, tak zahraničních, probíhá ve standardním režimu.

Požadavky na nákup knih je možné zasílat na e-mail:

Andrea Motáková; andrea.motakova@vsb.cz (české tituly),

Jana Černínová; jana.černinova@vsb.cz (zahraniční tituly).

Upozornění: U zahraničních knih je nutné počítat s delší lhůtou dodání. Proces zpracování nových publikací bude delší než obvykle z důvodu mimořádných opatření VŠB-TUO, resp. omezeného režimu Ústřední knihovny.

V případě, že budete potřebovat urychlené vyřízení vašeho požadavku, sdělte prosím tuto informaci přímo v požadavku pracovnicím akvizice.

Nákup e-knih

Požadavky na nákup e-knih je možné zasílat na e-mail:

Ing. Jana Pohludková; jana.pohludkova@vsb.cz.

Je nutné počítat s delším časovým horizontem zpřístupnění zakoupeného titulu z důvodu omezeného provozu ekonomického oddělení a omezené přítomnosti ostatních pracovníků na pracovišti, kteří se na zajištění nákupu podílí. Poskytovatelé zpřístupní e-knihy vždy až po proplacení faktury.

Dostupnost informačních zdrojů

ÚK zpracovala operativní informační materiály s přehledem dostupných informačních zdrojů a služeb, které je možné využívat také z domova.

V době COVID-19 čelíme spoustě nepřesných a zavádějících informací. Evropské komise, která čelí také dezinformační válce, připravila na svou obranu webovou stránku boj s dezinformacemi.

Evidence publikační činnosti v OBD

Požadavky na doplnění číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů mohou uživatelé jako obvykle zasílat přes idesk (fronta OBD). Pracovnice ÚK požadavky vyřizují v co nejkratší možné lhůtě.

Kontaktní údaje

Výpůjční oddělení Poruba

+420 597 324 574

Po-Pá 08:00-13:00

Studovna Poruba

+420 597 324 566

Po-Pá 08:00-13:00

Výpůjční oddělení na EKF

+420 597 322 154

Po-Pá 08:00-13:00

Knihovna a studovna na FBI

+420 597 322 807

Po-Pá 08:00-13:00

Knihovna a studovna na FAST

+420 597 321 334

Út a Čt 08:00-13:00

E-mail: knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Adresář pracovníků ÚK

Blog E-zdroje

Facebook

Instagram