Upozornění - informace o provozu ÚK jsou průběžně aktualizovány podle aktuální situace a informací zveřejňovaných na webu VŠB‑TUO Informace o koronaviruPoslední aktualizace ke dni 19. 10. 2021.

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje služby interním a externím uživatelům ve výpůjčním oddělení a studovně v Porubě a na pobočkách na Ekonomické fakultě, na Fakultě bezpečnostního inženýrství a na Fakultě stavební v rámci běžné provozní doby.

Provoz Ústřední knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Viz také Provozní doba.


Výpůjční služby

  1. Výpůjční služby jsou poskytovány ve standardním režimu, viz Půjčování, vracení, prodlužování a Rezervace a objednávky.
  2. Vracet dokumenty lze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku v budově FBI.
  3. Půjčovat a vracet dokumenty je možné prostřednictvím České pošty. O zaslání půjčených dokumentů mohou uživatelé s pobytem mimo okres Ostrava požádat e-mailem, adresovaným na knihovna@vsb.cz. Dokumenty k vrácení mohou uživatelé posílat na adresu: Ústřední knihovna VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Ostrava 708 00.

Pokyn pro uživatele

Uživatelé jsou povinni dodržovat opatření “3R”:

  • respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) - ochrana dýchacích cest,
  • ruce - dezinfekce rukou,
  • rozestupy - vstup do prostor výpůjčních oddělení je regulován pracovníky knihovny, uživatelé mohou vstoupit do prostor výpůjčních oddělení, studoven a počítačových učeben při dodržení bezpečných rozestupů 1 uživatel/15m2.

Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny.

Provozní doba

Viz informace na stránce Provozní doba.

Rezervace a objednávka dokumentů v online katalogu

Rezervace a objednávky dokumentů lze provést ve standardním režimu.

Výpůjční lhůty dokumentů

Výpůjční lhůty dokumentů jsou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována v návaznosti na poskytování služeb ostatních knihoven. 

Konzultační služby

Konzultační služby jsou poskytovány na základě písemných dotazů zaslaných:

Nákup knih

Nákup tištěných knih

Nákup knih, jak českých, tak zahraničních, probíhá ve standardním režimu.

Využijte online formuláře:

Požadavky vyřizují:

Andrea Motáková; andrea.motakova@vsb.cz (české tituly),

Jana Černínová; jana.cerninova@vsb.cz (zahraniční tituly).

Nákup e-knih

Požadavky na nákup e-knih je možné zasílat na e-mail:

Ing. Jana Pohludková; jana.pohludkova@vsb.cz.

Dostupnost informačních zdrojů

Skenování

Studovna v Porubě nabízí službu skenování z prezenčních fondů ÚK, podrobnosti viz na samostatné webové stránce.


Rozcestník elektronických informačních zdrojů

Jak přistupovat vzdáleně k elektronickým informačním zdrojům?


ÚK zpracovala operativní informační materiály s přehledem dostupných informačních zdrojů a služeb, které je možné využívat také z domova.

Evidence publikační činnosti v OBD

Požadavky na doplnění číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů mohou uživatelé jako obvykle zasílat přes idesk (fronta OBD). Pracovnice ÚK požadavky vyřizují standardně v co nejkratší možné lhůtě.

Kontaktní údaje

Viz podrobně Kontakty a Telefonní seznam a adresář pracovníků ÚK.

E-mail: knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Adresář pracovníků ÚK

Blog E-zdroje

Facebook

Instagram