Upozornění - informace o provozu ÚK jsou průběžně aktualizovány podle aktuální situace a informací zveřejňovaných na webu VŠB‑TUO Informace o koronaviruPoslední aktualizace ke dni 16. 7. 2020.

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO včetně jejích poboček na EKF, FBI a FAST byla uzavřena od pátku 13. 3. 2020 do úterý 22. 4. 2020. Otevření ÚK v omezeném režimu od čtvrtku 23. 4. 2020, resp. od 4. 5. 2020.

Provoz ÚK v období 29. 6. - 17. 7. 2020, podrobnosti viz níže.


Výpůjční služby

Od 4. 5. 2020 jsou výpůjční služby v omezeném režimu poskytovány všem uživatelům Ústřední knihovny, včetně externích čtenářů při dodržení preventivních opatření:

  1. Na vrátnicích/recepci je nutné přiložit průkaz (studentský, zaměstnanecký nebo čtenářský) ke čtečce karet pro zaznamenání příchodu a odchodu uživatele ÚK do budovy, (zrušeno k 10. 7. 2020)
  2. Půjčování dokumentů uživatelům proběhne na základě předem provedené objednávky dokumentů v online katalogu (podrobněji viz níže), (zrušeno k 16. 7. 2020)
  3. Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů uživatelem v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě, Fakultě bezpečnostního inženýrství a Fakultě stavební,
  4. Vstup do prostor výpůjčních oddělení včetně volných výběrů, studoven a počítačových učeben je povolen v rozestupech 2 m mezi osobami, ve studovnách a učebnách jeden uživatel na 10 m2 prostoru a při dodržení ochrany dýchacích cest,
  5. Ve výpůjčních odděleních jsou umístěny nádoby s dezinfekcí pro dezinfekci rukou,
  6. Vracení dokumentů lze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI (režim do 17. 5. 2020; od 18. 5. 2020 bude možné vracet dokumenty také ve výpůjčních odděleních).

Provozní doba

viz informace na stránce Provozní doba.

Provoz studoven a počítačových učeben

Poskytování služeb studoven ÚK probíhá standardním způsobem při dodržení hygienických opatření:

  • dezinfekce rukou,
  • ochrana dýchacích cest,
  • bezpečné rozestupy 2 m a přítomnost jednoho uživatele na 10m2 prostoru.

Objednávka dokumentů v online katalogu

Od 16. 7. 2020 je možná objednávka dokumentů pouze z lokace ÚK/Sklad knih (standardní režim objednávkového a rezervačního systému).

Výpůjční lhůty a rezervace dokumentů

Výpůjční lhůty dokumentů půjčených od 23. 4. 2020 jsou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

Režim rezervací je upravován ve shodě s úpravou režimu výpůjčních lhůt.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována v návaznosti na poskytování služeb ostatních knihoven všem uživatelům ÚK dle standardních pravidel.

Konzultační služby

Konzultační služby jsou poskytovány na základě písemných dotazů zaslaných:

Nákup knih

Nákup tištěných knih

Nákup knih, jak českých, tak zahraničních, probíhá ve standardním režimu.

Požadavky na nákup knih je možné zasílat na e-mail:

Andrea Motáková; andrea.motakova@vsb.cz (české tituly),

Jana Černínová; jana.cerninova@vsb.cz (zahraniční tituly).

Nákup e-knih

Požadavky na nákup e-knih je možné zasílat na e-mail:

Ing. Jana Pohludková; jana.pohludkova@vsb.cz.

Dostupnost informačních zdrojů

ÚK zpracovala operativní informační materiály s přehledem dostupných informačních zdrojů a služeb, které je možné využívat také z domova.

Evidence publikační činnosti v OBD

Požadavky na doplnění číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů mohou uživatelé jako obvykle zasílat přes idesk (fronta OBD). Pracovnice ÚK požadavky vyřizují standardně v co nejkratší možné lhůtě.

Kontaktní údaje

Výpůjční oddělení Poruba

+420 597 324 574

Studovna Poruba

+420 597 324 566

Výpůjční oddělení a studovna na EKF

+420 597 322 154

Knihovna a studovna na FBI

+420 597 322 807

Knihovna a studovna na FAST

+420 597 321 334

E-mail: knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Adresář pracovníků ÚK

Blog E-zdroje

Facebook

Instagram