Upozornění - informace o provozu ÚK jsou průběžně aktualizovány podle aktuální situace a informací zveřejňovaných na webu VŠB‑TUO Informace o koronaviruPoslední aktualizace ke dni 16. 4. 2021.

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje služby interním uživatelům ve výpůjčním oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Od 20.  4. do 30. 4. 2021 platí omezená provozní doba výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a v Knihovně a studovně na FBI.

Pobočka na Fakultě stavební je do odvolání uzavřena.

Provoz Ústřední knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Viz také Provozní doba.


Výpůjční služby

 1. Půjčování dokumentů je umožněno interním uživatelům pouze na základě provedené objednávky v online katalogu.
 2. Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů je umožněno v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a Fakultě bezpečnostního inženýrství. Uživatelé jsou předem informováni o místě a termínu vyzvednutí objednaných dokumentů.
 3. Uživatelům není umožněn vstup do volných výběrů a počítačových učeben. Přístup do studoven (pouze z důvodu vrácení/vyzvednutí MVS) je možný výhradně na základě individuální domluvy.
 4. Vracet dokumenty lze pouze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI.
 5. Půjčovat a vracet dokumenty je možné prostřednictvím České pošty. O zaslání půjčených dokumentů mohou uživatelé s pobytem mimo okres Ostrava požádat e-mailem, adresovaným na knihovna@vsb.cz. Dokumenty k vrácení mohou uživatelé posílat na adresu: Ústřední knihovna VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Ostrava 708 00.

Pokyn pro uživatele

Uživatelé jsou povinni dodržovat opatření “3R”:

 • respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) - ochrana dýchacích cest,
 • ruce - dezinfekce rukou,
 • rozestupy - vstup do prostor výpůjčních oddělení je regulován pracovníky knihovny, interní uživatelé mohou vstoupit do prostor výpůjčních oddělení pouze jednotlivě po jednom. 

Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny.

Provozní doba

Út a Čt 9:00–15:00 Výpůjční oddělení v Porubě

Út a Čt 9:00–15:00 Výpůjční oddělení na Ekonomické fakultě

Út a Čt 9:00–12:00, 13:00–15:00 Knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství

viz informace na stránce Provozní doba.

Objednávka dokumentů v online katalogu

Objednávku lze provést v online katalogu po přihlášení do čtenářského konta.

Po dobu omezeného provozu ÚK bude možné objednávat dokumenty nejen z lokace ÚK/Sklad, ale také z dalších lokací:

 • výpůjční oddělení v Porubě,
 • knihovna EKF,
 • knihovna FBI,
 • knihovna FAST.

Objednané dokumenty z pobočky FAST budou pracovníkem služeb vyhledány 1x týdně, přepraveny vnitřní poštou a vydávány ve výpůjčním odd. v Porubě.

Objednávky dokumentů z fondů umístěných ve studovnách v Porubě a na EKF je možné zajistit na základě zaslané žádosti na e-mail knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Uživatelé jsou předem informováni o místě a termínu vyzvednutí objednaných dokumentů.

Výpůjční lhůty a rezervace dokumentů

Výpůjční lhůty dokumentů jsou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

Režim rezervací je upravován ve shodě s úpravou režimu výpůjčních lhůt.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována v návaznosti na poskytování služeb ostatních knihoven na základě individuální domluvy s pracovníky studovny.

Konzultační služby

Konzultační služby jsou poskytovány na základě písemných dotazů zaslaných:

Nákup knih

Nákup tištěných knih

Nákup knih, jak českých, tak zahraničních, probíhá ve standardním režimu.

Využijte online formuláře:

Požadavky vyřizují:

Andrea Motáková; andrea.motakova@vsb.cz (české tituly),

Jana Černínová; jana.cerninova@vsb.cz (zahraniční tituly).

Nákup e-knih

Požadavky na nákup e-knih je možné zasílat na e-mail:

Ing. Jana Pohludková; jana.pohludkova@vsb.cz.

Dostupnost informačních zdrojů

Skenování

Z důvodu omezeného provozu ÚK v době covid-19 a omezených možností návštěvy ÚK je nabídnuta služba skenování z prezenčních fondů ÚK, podrobnosti viz na samostatné webové stránce.


Rozcestník elektronických informačních zdrojů

Jak přistupovat vzdáleně k elektronickým informačním zdrojům?


ÚK zpracovala operativní informační materiály s přehledem dostupných informačních zdrojů a služeb, které je možné využívat také z domova.

Evidence publikační činnosti v OBD

Požadavky na doplnění číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů mohou uživatelé jako obvykle zasílat přes idesk (fronta OBD). Pracovnice ÚK požadavky vyřizují standardně v co nejkratší možné lhůtě.

Kontaktní údaje

Výpůjční oddělení Poruba

+420 597 324 574

Út a Čt 9:00–15:00

Studovna Poruba

+420 597 324 566

Přístup pouze z důvodu vrácení/vyzvednutí MVS na základě individuální domluvy.

Výpůjční oddělení a studovna na EKF

+420 597 322 154

Út a Čt 9:00–15:00

Knihovna a studovna na FBI

+420 597 322 807

Út a Čt 9:00–12:00, 13:00–15:00

Knihovna a studovna na FAST

+420 597 321 334

Aktuálně nedostupné

E-mail: knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Adresář pracovníků ÚK

Blog E-zdroje

Facebook

Instagram