Upozornění - informace o provozu ÚK jsou průběžně aktualizovány podle aktuální situace a informací zveřejňovaných na webu VŠB‑TUO Informace o koronaviruPoslední aktualizace ke dni 22. 10. 2020.

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO a její pobočky na fakultách jsou uzavřeny od čtvrtku 22. 10. 2020 do odvolání.


Výpůjční služby

  1. Výpůjční lhůty vypůjčených dokumentů jsou všem uživatelům prodlouženy.
  2. Vracení dokumentů je možné přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě a před budovou Ekonomické fakulty.

Provozní doba

viz informace na stránce Provozní doba.

Objednávka dokumentů v online katalogu

Objednávky dokumentů v online katalogu od 22. 10. 2020 do odvolání pozastaveny.

Výpůjční lhůty a rezervace dokumentů

Výpůjční lhůty dokumentů půjčených před 22. 10. 2020 jsou všem uživatelům automaticky prodlužovány po dobu omezeného provozu ÚK. 

O termínu vrácení budou uživatelé informováni e-mailem.

U rezervovaných dokumentů jsou termíny také automaticky prodlužovány.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba do odvolání pozastavena.

Konzultační služby

Konzultační služby jsou poskytovány na základě písemných dotazů zaslaných:

Nákup knih

Nákup tištěných knih

Nákup knih, jak českých, tak zahraničních, probíhá ve standardním režimu.

Požadavky na nákup knih je možné zasílat na e-mail:

Andrea Motáková; andrea.motakova@vsb.cz (české tituly),

Jana Černínová; jana.cerninova@vsb.cz (zahraniční tituly).

Nákup e-knih

Požadavky na nákup e-knih je možné zasílat na e-mail:

Ing. Jana Pohludková; jana.pohludkova@vsb.cz.

Dostupnost informačních zdrojů

ÚK zpracovala operativní informační materiály s přehledem dostupných informačních zdrojů a služeb, které je možné využívat také z domova.

Evidence publikační činnosti v OBD

Požadavky na doplnění číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů mohou uživatelé jako obvykle zasílat přes idesk (fronta OBD). Pracovnice ÚK požadavky vyřizují standardně v co nejkratší možné lhůtě.

Kontaktní údaje

Výpůjční oddělení Poruba

+420 597 324 574

Út a Čt  08:00-13:00

Studovna Poruba

+420 597 324 566

Út a Čt  08:00-13:00

Výpůjční oddělení a studovna na EKF

+420 597 322 154

Út a Čt  08:00-13:00

Knihovna a studovna na FBI

+420 597 322 807

Aktuálně nedostupné

Knihovna a studovna na FAST

+420 597 321 334

Aktuálně nedostupné

E-mail: knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Adresář pracovníků ÚK

Blog E-zdroje

Facebook

Instagram