Upozornění - informace o provozu ÚK jsou průběžně aktualizovány podle aktuální situace a informací zveřejňovaných na webu VŠB‑TUO Informace o koronaviruPoslední aktualizace ke dni 13. 7. 2021.

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje služby interním a externím uživatelům ve výpůjčním oddělení a studovně v Porubě a na pobočkách na Ekonomické fakultě, na Fakultě bezpečnostního inženýrství a na Fakultě stavební.

Od 5. 7. 2021 platí letní provozní doba výpůjčních oddělení a studoven v Porubě, na Ekonomické fakultě, v Knihovně a studovně na FBI a na FAST.

Upozornění pro studenty a externí uživatele

Podmínkou pro vstup do knihovny pro studenty je vyplnění Čestného prohlášení pro vstup na univerzitu pro studenty (WORD, 37,6 kB).

Podmínkou pro vstup do budovy pro externí uživatele knihovny je vyplnění Čestného prohlášení pro vstup osob do budov, které nejsou v zaměstnaneckém poměru s univerzitou (WORD, 37,5 kB).

Oba formuláře jsou k dispozici také na vrátnicích.

Provoz Ústřední knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Viz také Provozní doba.


Výpůjční služby

  1. Výpůjční služby jsou poskytovány ve standardním režimu, viz Půjčování, vracení, prodlužování a Rezervace a objednávky.
  2. Vracet dokumenty lze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI.
  3. Půjčovat a vracet dokumenty je možné prostřednictvím České pošty. O zaslání půjčených dokumentů mohou uživatelé s pobytem mimo okres Ostrava požádat e-mailem, adresovaným na knihovna@vsb.cz. Dokumenty k vrácení mohou uživatelé posílat na adresu: Ústřední knihovna VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Ostrava 708 00.

Pokyn pro uživatele

Uživatelé jsou povinni dodržovat opatření “3R”:

  • respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) - ochrana dýchacích cest,
  • ruce - dezinfekce rukou,
  • rozestupy - vstup do prostor výpůjčních oddělení je regulován pracovníky knihovny, uživatelé mohou vstoupit do prostor výpůjčních oddělení, studoven a počítačových učeben při dodržení bezpečných rozestupů 1 uživatel/15m2.

Uživatelé vyplní při vstupu do budovy knihovny čestné prohlášení, viz informace výše.

Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny.

Provozní doba

Viz informace na stránce Provozní doba.

Rezervace a objednávka dokumentů v online katalogu

Rezervace a objednávky dokumentů lze provést ve standardním režimu.

Výpůjční lhůty dokumentů

Výpůjční lhůty dokumentů jsou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována v návaznosti na poskytování služeb ostatních knihoven. 

Konzultační služby

Konzultační služby jsou poskytovány na základě písemných dotazů zaslaných:

Nákup knih

Nákup tištěných knih

Nákup knih, jak českých, tak zahraničních, probíhá ve standardním režimu.

Využijte online formuláře:

Požadavky vyřizují:

Andrea Motáková; andrea.motakova@vsb.cz (české tituly),

Jana Černínová; jana.cerninova@vsb.cz (zahraniční tituly).

Nákup e-knih

Požadavky na nákup e-knih je možné zasílat na e-mail:

Ing. Jana Pohludková; jana.pohludkova@vsb.cz.

Dostupnost informačních zdrojů

Skenování

Studovna v Porubě nabízí službu skenování z prezenčních fondů ÚK, podrobnosti viz na samostatné webové stránce.


Rozcestník elektronických informačních zdrojů

Jak přistupovat vzdáleně k elektronickým informačním zdrojům?


ÚK zpracovala operativní informační materiály s přehledem dostupných informačních zdrojů a služeb, které je možné využívat také z domova.

Evidence publikační činnosti v OBD

Požadavky na doplnění číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů mohou uživatelé jako obvykle zasílat přes idesk (fronta OBD). Pracovnice ÚK požadavky vyřizují standardně v co nejkratší možné lhůtě.

Kontaktní údaje

Viz podrobně Kontakty a Telefonní seznam a adresář pracovníků ÚK.

E-mail: knihovna@vsb.cz a studovna@vsb.cz

Adresář pracovníků ÚK

Blog E-zdroje

Facebook

Instagram