Knihovní a výpůjční řád

Uživatelé

Služby

Fondy

Dokumenty v angličtině / Documents in English

Návody, manuály, informační a propagační materiály


Citace po ruce: podle normy ČSN ISO 690 (stručný manuál)


DOI, Similarity Check (informační leták)


E-knihy (informační leták)


E-zdroje (informační leták)


EBSCO Discovery Service (informační leták)


ORCID a další autorské identifikátory (informační leták)


Průvodce knihovnou (informační leták)


Repozitář DSpace VŠB-TUO (informační leták)


Scopus (informační leták)


Služby pro vědu a výzkum (informační leták)


Úprava dokumentů (vybrané příklady pro praxi na VŠB-TUO)


Web of Science (informační leták)