Knihovní a výpůjční řád

Uživatelé

Služby

Fondy

Dokumenty v angličtině / Documents in English

Návody, manuály, informační a propagační materiály


Citace po ruce: podle normy ČSN ISO 690 (stručný manuál)


Průvodce knihovnou (informační leták)


Služby pro vědu a výzkum (informační leták)