Studium

Daniela Tkačíková

Odborná praxe

 • 1984–2018: Ústřední knihovna (ÚK) Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO), od roku 1990 do 31. 8. 2016 ředitelka ÚK VŠB–TUO
 • 1977–1984: Knihovna města Ostravy

Projekty

Projekty 7. RP (FP7) a v programu Horizont 2020

 • Evropské projekty OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020 a Horizont 2020, informace o projektech a povinnostech otevřeného přístupu v programu Horizont 2020
 • PASTEUR4OA , Key Nodes
 • 2015–2018: OpenAIRE2020
 • 2011–2014: OpenAIREplus, 2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe; Grant agreement number: 283595; informace o projektu na cordis.europa.eu
 • 2009–2012: OpenAIREOpen Access Infrastructure for Research in Europe; účast v projektu FP7 č. RI-246686; ÚK VŠB-TUO jako NOAD (National Open Access Desk) pro Českou republiku; vědecký koordinátor projektu: Dr. Norbert Lossau, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Goettingen State and University Library, Germany)

Projekt OpenAIRE logo

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

 • 2008/2495: Systém pro tvorbu a správu bibliografií a jejich sdílení
 • 2007/1700: Akvizice, zpřístupnění a propagace elektronických informačních zdrojů
 • 2006/3303: Zajištění technologických předpokladů pro provoz archivu elektronických tisků
 • 2005/3170: Systém pro podporu revize knihovního fondu
 • 2004/0247: Zpracování a zpřístupňování informací o speciálních fondech ÚK VŠB-TUO
 • 2003/1704: WWW zpřístupnění diplomových, disertačních a habilitačních prací univerzity
 • 2002/0541: Systém pro objednávky a dodávání dokumentů uživatelům
 • 2001/0241: Informační příprava uživatelů v prostředí Internetu
 • 2000/0663: Digitalizace starých tisků z fondu Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava
 • 1999/1771: Technické předpoklady pro budování a správu WWW serveru ÚK VŠB-TUO
 • 1998/0316: Vytvoření technických předpokladů pro výuku uživatelů pro práci s informačními zdroji
 • 1997/0699: Elektronizace vybrané části fondu Ústřední knihovny Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava
 • 1996/0881: Rozšíření elektronických služeb Ústřední knihovny Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava
 • 1995/0147: Informační centrum Ústřední knihovny Vysoké školy báňské v Ostravě
 • 1994/0415: Komplexní automatizace Ústřední knihovny VŠB – technické a programové zabezpečení

Další projekty

 • Projekt OP VaVpI: Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226
 • Projekt v rámci programu MŠMT LI Informační zdroje pro výzkum a vývoj číslo LI002016 (spoluřešitel): Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory (řešitel PhDr. Barbora Ramajzlová, ČVUT Praha, 2000–2003).
 • Projekt v rámci programu MŠMT INFRA II (spoluřešitel): LB98227 – Zpřístupnění distribuovaných elektronických informací v rámci Intranetu a Internetu v oblasti zemědělských a technických věd (hlavní řešitel: Mgr. Věra Kroftová, Výzkumný ústav zemědělský, Kroměříž, 1998–2000).
 • Projekt v rámci programu MŠMT INFRA (spoluřešitel): Zabezpečení infrastruktury pro automatizaci Ústřední knihovny VŠB–TU Ostrava (hlavní řešitel: Ing. Přemysl Tichý, ředitel CVT VŠB-TUO, 1995–1996).

Další aktivity

Publikační činnost

2014

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Evropský projekt OpenAIRE podporuje evropskou otevřenou vědu. Echo: Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. 2014, č. 5-6, s. 8-9. ISSN 1214-8229. Dostupné z: http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo/5-6-2014
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam. In: Inforum 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích: 27.-28. května 2014, Praha [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2014 [vid. 2014-05-29]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2014/36

2013

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. OpenAIRE a OpenAIREplus – od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu otevřených výsledků výzkumu (nejen v Horizontu 2020). In: Inforum 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích: 21.-22. května 2013, Praha [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2013 [vid. 2013-05-23]. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/96362

2011

2010

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Dostupné též z: http://hdl.handle.net/10084/78273
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2159-7. Dostupné též z: http://hdl.handle.net/10084/78276
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Nástroje pro účinné vyhledávání informací [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2156-6. Dostupné též z: http://hdl.handle.net/10084/78275
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Obecné základy práce s informacemi [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2157-3. Dostupné též z: http://hdl.handle.net/10084/78274
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Projekt OpenAIRE – výzva a příležitost i pro Českou republiku. In: Inforum 2010: 16. konference o profesionálních informačních zdrojích: 25.-27. 5. 2010 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2010 [vid. 2010-06-01]. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/96361

2009

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Open access institutional repository and the role of academic library staff: reconsidering the position of the academic library in preserving and disseminating university's scholarly output. In: CASLIN 2009: Institutional Online Repositories and Open Access: 16th International Seminar, Teplá Monastery, Czech Republic, 7-11 June 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009, p. 65-70. ISBN 978-80-7043-806-0.

2007

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Scénologie webu a role knihovny. In: TKAČÍKOVÁ, Daniela; RAMAJZLOVÁ, Barbora (ed.). Automatizace knihovnických procesů – 11: sborník z 11. ročníku semináře pořádaného ve dnech 16.–17. května 2007 v Liberci. Praha: ČVUT, 2007, s. 5-10. ISBN 978-80-01-03691-4.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Zkušenosti s využitím DSpace v Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava. In: Infos 2007: 34. medzinárodné informatické sympózium: 16.–19. apríla 2007, Stará Lesná [CD-ROM]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2007. ISBN 978-80-969674-0-7.

2006

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Digitální knihovny – možnosti využití DSpace a EPrints. In: MIKULECKÁ, Jaroslava; SEDLÁČEK, Jan (sest.). Digitální knihovny: provoz a budování: sborník konference EUNIS-CZ: Špindlerův Mlýn, 28. až 30. května 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s. 103-108. ISBN 80-7041-200-3.

2005

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Kdo hledá, najde – přehled současných možností pro vyhledávání odborných informací. In: TKAČÍKOVÁ, Daniela; RAMAJZLOVÁ, Barbora (ed.). Automatizace knihovnických procesů - 10: sborník z 10. ročníku semináře pořádaného ve dnech 3.–4. května 2005 v Liberci. Praha: ČVUT, 2005, s. 54-63. ISBN 80-01-03228-0.

2004

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací. In: Inforum 2004: 10. konference o profesionálních informačních zdrojích: 25.-27. 5. 2004 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2004 [vid. 2004-06-10]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2004/Tkacikova_Daniela.pdf

2003

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Standardy a technologie pro World Wide Web. In: RAMAJZLOVÁ, Barbora, TKAČÍKOVÁ, Daniela (sest.). Automatizace knihovnických procesů – 9 : sborník z 9. ročníku semináře pořádaného ve dnech 15.–16. května 2003 v Liberci. Praha: ČVUT, 2003, s. 10-21.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Standardy a technologie pro World Wide Web – základní nástroje elektronického publikování. In: MANNOVÁ, Božena, ŠALOUN, Petr (editoři). Technologie pro e-vzdělávání: sborník semináře: Praha, 10. června 2003. Praha: ČVUT, 2003, s. 68-79. ISBN 80-01-02761-9.

2002

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Ako pracovať s informáciami – online kurzy pre používateľov knižnično-informačných služieb v akademickom prostredí. IT lib. 2002, roč. 6, č. 2, s. 37.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Možnosti využití webových technologií a Macromedia Flash pro přípravu interaktivních kurzů. In: Technologie pro e-vzdělávání: sborník semináře: Praha, 6. května 2002. Praha: ČVUT, 2002, s. 76-84. ISBN 80-01-02538-1.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Online přístup k obrovskému množství zdrojů - problém dostupnosti informací je vyřešen… Máme však dostatečně gramotné uživatele? In: Inforum 2002: 8. konference o profesionálních informačních zdrojích: 21.–23. května 2002 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2002 [vid. 2002-05-26]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/prednaska40.htm

2001

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Elektronické knihy, čtenáři a knihovny – jde to dohromady? In: RAMAJZLOVÁ, Barbora (sest.). Automatizace knihovnických procesů – 8 : sborník z 8. ročníku semináře pořádaného ve dnech 24.–25. dubna 2001 v Liberci. Praha: ČVUT, 2001, s. 14-26. ISBN 80-0102-366-4.

2000

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Informační zdroje a služby sítě Internet a základy jejich využívání. In: RAK, Roman a kol. Informatika v kriminalistické a bezpečnostní praxi. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000, s. 362-414.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Knihovny a distanční vzdělávání. In: Knihovny současnosti 2000: sborník z 8. konference, konané ve dnech 19.–21. září 2000 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2000, s. 214-220. ISBN 80-86249-09-3.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Knihovny a podpora distančního a celoživotního vzdělávání. In: ANDROVIČ, Alojz, NEDOROSTOVÁ, Eva (zost.). INFOS 2000: zborník z 30. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo 3.–6. apríla 2000 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2000, s. 164-170. ISBN 80-81565-80-5.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Základy webdesignu aneb Jak uspět (nejen v soutěži o nejlepší webové stránky). In: Knihovny současnosti 2000: sborník z 8. konference, konané ve dnech 19.-21. září 2000 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2000, s. 123-136. ISBN 80-86249-09-3.

1999

 • RAMAJZLOVÁ, Barbora, TKAČÍKOVÁ, Daniela. Aktuální problémy vysokoškolských knihoven. Aula. roč. 7, 1999, č. 3, s. 7-11.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Elektronické publikování a služby knihoven v prostředí WWW. In: Knihovny současnosti ’99: sborník ze 7. konference konané ve dnech 14.–6. září 1999 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1999, s. 106-116. ISBN 80-86249-04-2.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Když se řekne digitální knihovna... In: RAMAJZLOVÁ, Barbora (ed.). Automatizace knihovnických procesů - VII: sborník ze 7. ročníku semináře pořádaného ve dnech 9.–10. června 1999 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: EKAS, 1999, s. 27-41. ISBN 80-238-4233-1.

1998

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Elektronické publikování a jeho vliv na akviziční činnost knihoven. In: Knihovny současnosti ’98. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1998, s. 114-130.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Internet jako akviziční informační zdroj. Čtenář. 1998, roč. 50, č. 10, s. 274-280.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Knihovny a digitální věk. In: Knihovny současnosti ’98. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1998, s. 145-149.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Postavení služeb typu „document delivery“ v rámci služeb knihoven. In: STÖCKLOVÁ, Anna (sest.). Automatizace knihovnických procesů 1998: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 4. 9. 1998 na 3. sjezdu SKIP v Plzni. Praha: SKIP, 1999, s. 23-33. ISBN 80-85851-08-3.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Uživatelská konta INVIK STK – cesta ke zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb. Národní knihovna. 1998, roč. 9, č. 1, s. 14-16.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela, ŠENOVSKÝ, Michail. Informační zdroje sítě Internet. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. 238 s. ISBN 80-86111-24-5.

1997

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha: Výpočetní centrum ČVUT, 1997. 76 s. ISBN 80-01-01650-1.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Internet jako užitečný zdroj odborných informací. Technický zpravodaj NH. č. 100/97, s. 41-56.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak hledat a nalézat dokumenty na Internetu. Softwarové noviny. 1997, roč. 8, č. 2, s. 52-58.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Vliv elektronického publikování na činnost knihoven. In: Automatizace knihovnických procesů – VI. Ústí nad Labem: DT, 1997, s. 32-51.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Vyhledávací nástroje - klíč ke zdrojům Internetu. In: VLASÁK, Rudolf (ed.). Automatizace knihovnických procesů: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 9.–10. září 1997 na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: SKIP, 1997, s. 55-67. ISBN 80-85851-06-7.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Využití nakladatelských zdrojů v síti Internet v akviziční činnosti knihoven a v oblasti služeb uživatelům. Národní knihovna. 1997, roč. 8, č. 3, s. 120-127. Dostupné též z: http://www.inforum.cz/archiv/infomedia97/tkacikov.htm

1996

 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Hledání a nalézání dokumentů v prostředí World Wide Web. In: Práce s externími datovými zdroji. Ostrava: Repronis, 1996, s. 51-64.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Informace o Internetu v Internetu. Infocus. 1996, roč. 2, č. 4, rubrika Zaostřeno na Internet, s. 29-33.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak se stát úspěšným uživatelem Internetu(?). Infocus. 1996, roč. 2, č. 2, rubrika Zaostřeno na Internet, s. 13-16.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Knihovny v Internetu a Internet v knihovnách. Infocus., 1996, roč. 2, č. 11-12, rubrika Zaostřeno na Internet, s. 77-81.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Internet – velká neznámá? Národní knihovna. 1996, roč. 7, č. 4, s. 105-110.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Internet – využití síťových zdrojů a služeb v práci knihoven. Ostrava: ÚK VŠB-TUO, 1996. 103 s. (interní publikace)
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Nakladatelé, knihkupci a Internet. Infocus. 1996, roč. 2, č. 10, rubrika Zaostřeno na Internet, s. 69-73.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Od prezentace k digitálním knihovnám. In: Celostátní porada knihovníků vysokých škol. Plzeň: Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol, 1996, s. 42-59.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Vyhledávací nástroje v Internetu. Infocus. 1996, roč. 2, č. 6-7, rubrika Zaostřeno na Internet, s. 45-49.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Vyhledávací nástroje v Internetu II. Infocus. 1996, roč. 2, č. 8-9, rubrika Zaostřeno na Internet, s. 57-62.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. World-Wide-Web: Informační zdroj pro knihovnickou praxi. In: Infos ’96. Bratislava: SlTK, 1996, s. 206-211.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Začínáme aneb Co jsou to „Starting Points Pages“. Infocus. 1996, roč. 2, č. 5, rubrika Zaostřeno na Internet, s. 37-41.

1995

 • RAMAJZLOVÁ, Barbora, TKAČÍKOVÁ, Daniela. Vysokoškolské knihovny v prostředí Internetu. In: Knihovny současnosti ’95. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1995, s. 174-180.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Knihovny, knihovníci a Internet. Knihovní obzor. 1995, roč. 3, č. 3, s. 3-16.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Výchova knihovníků pro práci se síťovými zdroji. In: Celostátní porada knihovníků vysokých škol. Praha: Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol, 1995, s. 19-31.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Zkušenosti s Internetem v Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava. In: Automatizace knihovnických procesů – V. Ústí nad Labem: DT, 1995, s. 80-89.

Prezentace