Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2017

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2017
     

  Přírůstek knihovního fondu

   

   4395

  z toho

  knihy

   3334

   

  časopisy

   300

   

  ostatní dokumenty

   761

  Úbytek knihovního fondu

   

   617

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

   378212

  Počet titulů seriálových publikací

   

   290

  z toho

  zahraničních

   40

  z toho

  v tištěné formě

   272

   

  přístupných elektronicky

   18

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

   590

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

   911

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

   17290

  z toho

  v kategorii veřejnost

   520

  Počet výpůjček celkem

   

   126362

  z toho

  prvních výpůjček

   53196

   

  prodloužení

   73166

  Počet čtenářských návštěv

   

   84427

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

   114173

  MVS z fondů jiných knihoven

   

   788

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

   248

  Pracovníci knihovny

   

   

  Fyzické osoby

     30

  Přepočtený počet

     28,75

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

   14

  z toho

  pouze bibliografických

   3

   

  plnotextových

   11

  Počet stažených plných textů

   

   207256

Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2016

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2016
       

  Přírůstek knihovního fondu

   

  5254

   z toho

  knihy

  4147

   

  časopisy

  312

   

  ostatní dokumenty

  795

  Úbytek knihovního fondu

   

  1406

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

  374473

  Počet titulů seriálových publikací

   

  289

   z toho

  zahraničních

  60

   z toho

  v tištěné formě

  271

   

  přístupných elektronicky

  18

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

  518

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

  910

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

  14105

   z toho

  v kategorii veřejnost

  544

  Počet výpůjček celkem

   

  137926

   z toho

  prvních výpůjček

  57554

   

  prodloužení

  80372

  Počet čtenářských návštěv

   

  94545

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

  110694

  MVS z fondů jiných knihoven

   

  802

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

  337

  Pracovníci knihovny

   

   

   Fyzické osoby

   

  28

   Přepočtený počet

   

  25,7

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

  14

   z toho

  pouze bibliografických

  3

   

  plnotextových

  11

  Počet stažených plných textů

   

  188430

Archiv statistických ukazatelů