STATISTICKÉ UKAZATELE ÚK VŠB-TUO ZA ROK 2021

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO ZA ROK 2021
     

  Přírůstek knihovního fondu

   

   2655

  z toho

  knihy

   2310

   

  časopisy

   287

   

  ostatní dokumenty

   58

  Úbytek knihovního fondu

   

   3103

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

  384038

  Počet titulů seriálových publikací

   

   266

  z toho

  v tištěné formě

   244

  z toho

  přístupných elektronicky

   5

   

  v obou formách

  17

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

   319

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

   1200

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

   7334

  z toho

  v kategorii veřejnost

   608

  Počet výpůjček celkem

   

  60222

  z toho

  prvních výpůjček

  22880

   

  prodloužení

  37342

  Počet čtenářských návštěv

   

  12405

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

  113117

  MVS z fondů jiných knihoven

   

   371

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

   169

  Pracovníci knihovny

   

   

  Fyzické osoby

     28

  Přepočtený počet

     27,62

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

   19

  Počet stažených plných textů

   

  325 349

Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2020

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2020
     

  Přírůstek knihovního fondu

   

   2615

  z toho

  knihy

   2322

   

  časopisy

   269

   

  ostatní dokumenty

   24

  Úbytek knihovního fondu

   

   1375

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

  384486

  Počet titulů seriálových publikací

   

   285

  z toho

  v tištěné formě

   267

  z toho

  přístupných elektronicky

   6

   

  v obou formách

  12

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

   383

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

   1085

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

   7746

  z toho

  v kategorii veřejnost

   660

  Počet výpůjček celkem

   

  72976

  z toho

  prvních výpůjček

  26676

   

  prodloužení

  46300

  Počet čtenářských návštěv

   

  13490

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

  114101

  MVS z fondů jiných knihoven

   

   394

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

   165

  Pracovníci knihovny

   

   

  Fyzické osoby

     27

  Přepočtený počet

     26,37

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

   20

  Počet stažených plných textů

   

  248669

STATISTICKÉ UKAZATELE ÚK VŠB-TUO ZA ROK 2019

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2019
     

  Přírůstek knihovního fondu

   

   3834

  z toho

  knihy

   3058

   

  časopisy

   393

   

  ostatní dokumenty

   485

  Úbytek knihovního fondu

   

   1577

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

   383341

  Počet titulů seriálových publikací

   

   294

  z toho

  v tištěné formě

   277

  z toho

  přístupných elektronicky

   6

   

  v obou formách

  11

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

   396

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

   947

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

   8803

  z toho

  v kategorii veřejnost

   672

  Počet výpůjček celkem

   

  105725

  z toho

  prvních výpůjček

  42991

   

  prodloužení

  62734

  Počet čtenářských návštěv

   

  73973

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

   115337

  MVS z fondů jiných knihoven

   

   714

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

   222

  Pracovníci knihovny

   

   

  Fyzické osoby

     27

  Přepočtený počet

     26,62

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

   20

  Počet stažených plných textů

   

  235527

STATISTICKÉ UKAZATELE ÚK VŠB-TUO ZA ROK 2018

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2018
     

  Přírůstek knihovního fondu

   

   4120

  z toho

  knihy

   3160

   

  časopisy

   365

   

  ostatní dokumenty

   605

  Úbytek knihovního fondu

   

   1212

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

   381119

  Počet titulů seriálových publikací

   

   298

  z toho

  v tištěné formě

   286

  z toho

  přístupných elektronicky

   5

   

  v obou formách

   7

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

   423

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

   938

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

   9268

  z toho

  v kategorii veřejnost

   660

  Počet výpůjček celkem

   

  118369

  z toho

  prvních výpůjček

  50994

   

  prodloužení

  67375

  Počet čtenářských návštěv

   

  86816

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

   114616

  MVS z fondů jiných knihoven

   

   772

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

   191

  Pracovníci knihovny

   

   

  Fyzické osoby

     26

  Přepočtený počet

     25,75

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

   15

  Počet stažených plných textů

   

  251697

Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2017

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2017
     

  Přírůstek knihovního fondu

   

   4395

  z toho

  knihy

   3334

   

  časopisy

   300

   

  ostatní dokumenty

   761

  Úbytek knihovního fondu

   

   617

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

   378212

  Počet titulů seriálových publikací

   

   290

  z toho

  zahraničních

   40

  z toho

  v tištěné formě

   272

   

  přístupných elektronicky

   18

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

   590

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

   911

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

   17290

  z toho

  v kategorii veřejnost

   520

  Počet výpůjček celkem

   

   126362

  z toho

  prvních výpůjček

   53196

   

  prodloužení

   73166

  Počet čtenářských návštěv

   

   84427

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

   114173

  MVS z fondů jiných knihoven

   

   788

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

   248

  Pracovníci knihovny

   

   

  Fyzické osoby

     30

  Přepočtený počet

     28,75

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

   14

  z toho

  pouze bibliografických

   3

   

  plnotextových

   11

  Počet stažených plných textů

   

   207256

Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2016

 • Statistické ukazatele ÚK VŠB-TUO za rok 2016
       

  Přírůstek knihovního fondu

   

  5254

   z toho

  knihy

  4147

   

  časopisy

  312

   

  ostatní dokumenty

  795

  Úbytek knihovního fondu

   

  1406

  Stav knihovního fondu k 31. 12.

   

  374473

  Počet titulů seriálových publikací

   

  289

   z toho

  zahraničních

  60

   z toho

  v tištěné formě

  271

   

  přístupných elektronicky

  18

  Počet exemplářů seriálových publikací

   

  518

  Počet titulů elektronických knih (trvalý nákup)

   

  910

  Počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12.

   

  14105

   z toho

  v kategorii veřejnost

  544

  Počet výpůjček celkem

   

  137926

   z toho

  prvních výpůjček

  57554

   

  prodloužení

  80372

  Počet čtenářských návštěv

   

  94545

  Počet knihovních j. ve volném výběru

   

  110694

  MVS z fondů jiných knihoven

   

  802

  MVS z fondu ÚK jiným knihovnám

   

  337

  Pracovníci knihovny

   

   

   Fyzické osoby

   

  28

   Přepočtený počet

   

  25,7

  Počet zpřístupňovaných EIZ

   

  14

   z toho

  pouze bibliografických

  3

   

  plnotextových

  11

  Počet stažených plných textů

   

  188430

Archiv statistických ukazatelů