Bibliotheca Academica

2015, VŠB-TUO   (Další fotografie zde...)

2007, VŠB-TUO   (Další fotografie zde...)

Majáles

2017

Výstavy

2017 - Slavnostní uvítání obrazu koksovny Svoboda z pozůstalosti gen. Ludvíka Svobody

29.3. 2017 - Martin Jemelka Ph.D: Vítkovice a Zlín. Vzorová evropská tovární města...

2016-2017 - Katedra architektury pro Hlučín    (Další fotografie zde...)

2016 - Biomimetika, inspirace přírodou

2017 - Letní škola architektury

Exkurze

2018 - Vídeň   (Další fotografie zde...)

  • 6.9. 2018... Universitätsbibliothek Wien Österreichische Nationalbibliothek - Schatzkammer des Wissens, Prunksaal
  • 7.9. 2018... Wirtschaftsuniversität Wien – OMV Bibliothekszentrum WU