Sci-Tea_kostky

SCI-TEA - o vědě vážně i nevážně

Víte, jakou úlohu v životě člověka hraje světlo?

Je rčení “Byl jsem osvícen” jen jazykovou hříčkou, nebo má souvislost s fyzikálně technickými vlastnostmi světla?
Čím je ovlivňováno spotřebitelské chování, jak se liší napříč generacemi a jakých produktů či služeb se týká?
Slyšeli jste někdy pojem “nanoalchymie” a víte, kdo si říkal “obyčejný násobilkář” ?

Kromě odpovědí na tyto otázky můžete poznat fascinující příběhy legendárních československých horolezců minulého století, dozvědět se, jak se žije na univerzitě v daleké Iowě a seznámit se s prostředím amerického středozápadu.

To vše vám nabídne 3. ročník našeho cyklu přednášek Sci-Tea: o vědě vážně i nevážně

A ještě něco navíc: v příjemném prostředí studovny a s šálkem vonného čaje poznáte zajímavé osobnosti naší školy trochu jinak než za katedrou.

Kdy?

Od října 2019 do května 2020 vždy v 16 h.

Kde?

Ústřední knihovna VŠB-TUO, studovna NK 219 (2. podlaží), 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba

Přehled akcí

 • 17. 10. 2019: Světlo v životě člověka, Prof. RNDr. Vladimír Vašínek, CSc.

  Světlo v životě člověka

  17. 10. 2019, 16 h.
  Prof. RNDr. Vladimír Vašínek, CSc.
  VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra telekomunikační techniky

  Světlo je jedním z nejvýznamnějších fenoménů našich životů. Umí léčit, ovlivňovat náladu, spánek, energii, přenášet informace, měřit nejrůznější veličiny, poskytuje umělecké zážitky, je součástí slovesné tvorby. Kam až sahá role a vliv světla v našich životech?

 • 14. 11. 2019: Václav Hlavatý, Eistainův "obyčejný násobilkář"?, RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.

  Václav Hlavatý, Einsteinův "obyčejný násobilkář"?

  14.11.2019, 16 h.
  RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
  VŠB-TUO, Fakulta strojní, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

  Když se američtí novináři v roce 1953 ptali Einsteina na řešení rovnic jeho sjednocené teorie pole, Einstein jim sdělil, že pokud je někdo vůbec vyřeší, bude to profesor Hlavatý. Po několika letech se to Hlavatému opravdu podařilo. Novinářům svůj výkon komentoval skromně: Génius je Einstein, já jsem jen obyčejný násobilkář.

 • 27.2. 2020: Navždy první, Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.

  Navždy první

  27.2.2020, 16 h.
  Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
  VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky

  V lednu 2019 vyšla v brněnském nakladatelství JOTA kniha s názvem Navždy první, která zachycuje historii československého horolezectví v období od druhé světové války po první výpravy našich horolezců do nejvyšších hor v sedmdesátých letech minulého století prostřednictvím jejich autentického vyprávění. Kniha vznikala v průběhu dvou desítek let a je spojena se spoustou zážitků a příhod, se kterými by Vás rádi seznámili autor textu Martin Krejsa a fotograf Petr Piechowicz, jenž knihu obohatil portréty popisovaných postav.

 • ZRUŠENO: 23.3.2020: Z Ostravy do Iowy a zase zpátky, Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.

  Z Ostravy do Iowy a zase zpátky

  26.3.2020, 16 h.
  Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
  VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra architektury

  Devět měsíců na Iowa State University v USA představuje spoustu zkušeností a zážitků z prostředí americké univerzity, z univerzitního muzea, které bylo předmětem výzkumné stáže, a rovněž z prostředí amerického středozápadu. Dlouhodobý pobyt v zahraničí je mimořádná osobní i pracovní zkušenost a umožňuje poznat navštívené místo mimo hranice běžné turistické cesty.

 • ZRUŠENO: 16.4. 2020: Od alchymie k nanotechnologiím, Doc. Ing. Jonáš Tokarský

  Od alchymie k nanotechnologiím

  16.4.2020, 16 h.
  Doc. Ing. Jonáš Tokarský
  VŠB-TUO, Centrum nanotechnologií

  Alchymie a nanotechnologie, počátek a současnost chemie, mají na první pohled společného jen velmi málo. A přesto lze stále častěji i v seriózní vědecké literatuře narazit na pojem nanoalchymie. Povídání nejen o každém oboru zvlášť, ale také o překvapivém prolínání „dcery omylu“ a „oboru budoucnosti“.

 • ZRUŠENO: 14. 5. 2020: Jsme opravdu jiní?, Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

  Jsme opravdu jiní?

  14.5.2020, 16 h.
  Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
  VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, Katedra marketingu a obchodu

  Marketeři a sociologové rozdělují aktivní populaci na čtyři spotřebitelské skupiny (baby boomers, generace X, Y a Z), které jsou vymezeny podle věkového rozpětí. Je evidentní, že příslušníci nejmladší generace (generace Y a Z) vykazují intenzivní postoj k digitálním technologiím i komunikaci prostřednictvím sociálních médií. Ale týkají se tyto rozdílné mezigenerační spotřebitelské preference i jiných produktů a služeb?