Seminář Otevřené repozitáře

Z historie semináře

V letech 2013-2018 pořádala semináře AKVŠ ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně.

Seminář navázal na 5. ročníků semináře Setkání českých uživatelů systému DSpace (DSUG-CZ).

Seminář DSUG-CZ byl zprvu věnován otázkám systémové podpory otevřeného přístupu, výměně zkušeností se správou systému DSpace.

Postupně se témata semináře zaměřila na samotnou podstatu principů open access a open science, z tohoto důvodu byl seminář DSUG-CZ přejmenován na Otevřené repozitáře.

V názvu semináře Otevřené repozitáře se odráží příklon k tzv. zelené cestě otevřeného přístupu, která usiluje o maximální využití potenciálu informačních technologií k volnému šíření a znovuvyužívání vědeckých výsledků (publikací, výzkumných dat aj. výstupů) vědeckou komunitou.

Témata seminářů od roku 2010

  • 2010 Popularizace otevřeného přístupu a repozitářů
  • 2011 Budování repozitářů a jejich zapojení do evropských projektů
  • 2012 Prosazování politiky otevřeného přístupu
  • 2013 Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení
  • 2014 Vývoj politiky otevřeného přístupu v ČR
  • 2015 Sjednocování politik otevřeného přístupu v ČR
  • 2016 Otevřený přístup a etika publikování
  • 2017 Otevřené prostředí pro vědu a výzkum
  • 2018 Otevřené vize
  • 2019 Od vizí k akčním plánům

Prezentace ze seminářů

Setkání českých uživatelů systému DSpace

V letech 2008-2012 pořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci Ústřední knihovna VŠB-TUO seminář Setkání českých uživatelů systému DSpace. 

Prezentace ze setkání

Zprávy ze seminářů

RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva z 2. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5 [cit. 2019-07-17]. urn:nbn:cz:ik-13101. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13101

RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 6 [cit. 2019-07-17]. urn:nbn:cz:ik-13500. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13500

RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze 4. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 6 [cit. 2019-07-17]. urn:nbn:cz:ik-13724. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13724

RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva z 5. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 6 [cit. 2019-07-17]. urn:nbn:cz:ik-13926. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13926 

RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 8 [cit. 2019-07-17]. urn:nbn:cz:ik-14122. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14122

RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2016. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 7 [cit. 2019-07-17]. urn:nbn:cz:ik-17808. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17808

RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 7 [cit. 2019-07-17]. urn:nbn:cz:ik-18086. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18086

INSPEKTOR, Tomáš. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2019. Ikaros [online]. 2019, ročník 23, číslo 2 [cit. 2019-10-04]. urn:nbn:cz:ik-18391. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18391

Kontaktní údaje

Program

Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., tel. 597 321 278, UK 238

Organizace

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, UK 133