Základní informace

Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava slouží především k zpřístupnění plných textů dokumentů spojených se vzdělávací a výzkumnou činností univerzity. Dále obsahuje také bibliografické záznamy, odkazující na dokumenty přístupné online, nebo dokumenty v tištěné podobě umístěné ve fondu knihovny.

https://dspace.vsb.czlink

Obsah repozitáře

Publikační činnost VŠB-TUO v časopisech registrovaných ve Web of Science

Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech a publikacích registrovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost. Vybrané záznamy jsou zařazeny v kolekci sklízené infrastrukturou OpenAIRE.

Články z časopisů vydávaných na VŠB-TUO

Zahrnuje články z časopisů, podrobněji viz úvodní stránka v repozitáři:

  • Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE)
  • Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues
  • GeoScience Engineering

Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO

Informace o jednotlivých řadách a jejich pokrytí viz úvodní strana celé sbírky v repozitáři.

Vysokoškolské kvalifikační práce

  • Práce jsou v repozitáři rozděleny do kolekcí podle fakult, viz níže.
  • Plné texty prací odevzdávaných v elektronické podobě jsou zpřístupněny studentům a pracovníkům VŠB-TUO nebo v knihovně pro zájemce, kteří nejsou registrováni v knihovně.
  • Doplňovány jsou také záznamy o starších pracích, které má knihovna v tištěné podobě
    • v relativní úplnosti od roku 1986
    • vyšší typy prací (kandidátské a doktorské disertace, habilitační apod.) od 50. let minulého století