České technické normy - tištěné

Katalog norem ČSN 

 • obsahuje záznamy o tištěných verzích ČSN dostupných v knihovně.
 • Fond tištěných norem ČSN již není doplňován z důvodu zpřístupnění služby ČSN online ve studovnách.
 • V odůvodněných případech výhradně na základě požadavků uživatelů z řad zaměstnanců univerzity lze tištěné verze ČSN zakoupit.

Zahraniční tištěné normy

 • Knihovna zajišťuje nákup tištěných zahraničních norem - jak jednotlivých, tak souborů norem v knižní podobě.
 • Zahraniční normy jsou nakupovány do fondu stejně jako zahraniční knihy, viz Nákup tištěných knih.
 • Tištěné zahraniční normy ve fondu knihovny naleznete v online katalogu:
  • hledejte výraz „normativní a ochranné dokumenty
  • nebo použijte tento odkaz
 • Normy jsou běžně půjčovány mimo knihovnu (kromě norem ISO, z důvodu ochrany autorských práv normy nelze kopírovat ani šířit, zpřístupňujeme pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách).

vyhledavani-normy


Kontaktní údaje

Andrea Motákovátelefon 597 324 594, místnost UK 135

Jana Černínová, telefon 597 324 544, místnost UK 135