Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Na úvodní stránce báze Wiley zvolte „Log in / Register“ vpravo nahoře a dále „Institutional login" nebo rovnou na stránce institucionálního přihlášení zadejte do políčka „Institution name" alepoň část hodnoty „VSB - Technical University of Ostrava“ a potvrďte. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová databáze


Typ zdroje

plnotextová databáze


Popis

Wiley nabízí portfolio 8 milionů článků z 1600 časopisů. Polovina z nich je publikována ve spolupráci s prestižními mezinárodními odbornými společnostmi. Tituly pokrývají oblasti zdraví a fyzikálních věd, společenských věd a humanitních oborů. Zahrnují řadu titulů zařazených do popředí svého oboru.


Obsah

Zpřístupněné časopisy jsou z nakladatelské kolekce Wiley Online Library journals - Full.

Přístup k plným textům 622 e-knih z produkce nakladatelství John Wiley & Sons.


Pokrytí

1997 po současnost


Typy dokumentů

články, knihy, příručky


Dostupnost

Ikony u záznamů časopisů informují o přístupu k plnému textu:  – přístupné pro VŠB-TUO na základě předplatného;  – plný text je volně přístupný;  – článek je publikován v režimu otevřeného přístupu, je tedy plnotextově přístupný všem uživatelům.Sociální sítě


Dostupnost na VŠB-TUO

2009


Producent


Financování

Informační zdroj je v letech 2018-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

PV letech 2013-2017 byla databáze financována z projektu Národní technické knihovny Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (program LR1301) se spoluúčastí VŠB-TUO.Autorizovaní uživatelé

Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


Podmínky přístupu

Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


Užití

Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

 • zobrazování obsahu
 • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
 • tisk kopie
 • použití samostatných kopií ve výuce
 • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování.

Počet současně pracujících uživatelů

Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


Restrikce

Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo, s výjimkou do rozsahu nezbytného pro percepci autorizovaným uživatelem na obrazovce počítače.

U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.

Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.


Otevřený přístup

Informace vydavatele k možnosti publikovat otevřeně

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133