Přístup

  • ze sítě univerzity
  • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
    • pomocí Shibboleth: Při přístupu na Web of Science mimo síť VŠB-TU Ostrava v menu „Institutional users sign in“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
    • pomocí VPN
    • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová databáze


Typ zdroje

bibliografická a citační databáze


Popis

Multioborová bibliografická a citační databáze registruje články z více než 18 000 časopisů včetně otevřených (open access) časopisů a 150 tisíc konferenčních sborníků. Nově jsou indexovány také knihy (viz Book Citation Index), pro VŠB-TU Ostrava však tato báze dat není přístupná. Vedle odkazů na indexované články poskytuje Web of Science informace k hodnocení autorů na základě tzv. citačních ohlasů (cited references).


Obsah

Kolekce:


Pokrytí

od 1945 po současnost


Typy dokumentů

články, články ze sborníků, knihy, kapitoly z knih


Dostupnost

Bibliografické záznamy s abstrakty jsou propojeny s plnými texty na serverech nakladatelů. Prostřednictvím odkazu (tlačítka) „Full Text from Publisher“ se tak můžete rychle dostat k plnému textu dokumentu v případě, že byl publikován ve zdroji přístupném uživatelům z VŠB-TU Ostrava, případně k volně nebo otevřeně přístupnému plnému textu.Odkazy


Dostupnost na VŠB-TUO

2004


Financování

Přístup do databáze Web of Science je zajišťuje Projekt Web of Knowledge vedený Knihovnou Akademie věd ČR, VŠB-TUO hradí spoluúčast.


Licenční podmínky

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133