CEL

Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Na stránce Springer Link zvolte „Sign up / Log in“ vpravo nahoře. Následně vybrete „log in via Shibbleth or Athens“ a na stránce institucionálního přihlášení do pole „Or, find your institution (via Shibboleth)" zadejte/dohledejte „VSB - Technical University of Ostrava“. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová, přírodní, technické a lékařské vědy


Typ zdroje

plnotextová databáze


Popis

Databáze odborných časopisů a knih nejen od vydavatelství Springer Verlag z obasti techniky, medicíny a přírodních věd.


Obsah

Časopisy:

Knihy:

Edice knih:

E-knihy na platformě SpringerLink je možné číst online, stahovat jednotlivé kapitoly e-knih bez dalších softwarových omezení (DRM).


Pokrytí

od 1997 po současnost (výjimečně jsou přístupné i některé starší ročníky časopisů, naopak některé tituly jsou plnotextově přístupné za kratší období.)


Typy dokumentů

články, knihy, sborníky


Dostupnost

Nedostupnost plného textu publikace signalizuje ikona s uzavřeným zámkem.Sociální sítě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2001


Producent


Financování

Informační zdroj je v letech 2018-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

V letech 2013-2017 byla databáze financována z projektu Národní technické knihovny Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (program LR1301) se spoluúčastí VŠB-TUO


Licenční podmínky


Autorizovaní uživatelé

Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


Podmínky přístupu

Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


Užití

Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

 • zobrazování obsahu
 • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
 • tisk kopie
 • použití samostatných kopií ve výuce
 • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování.

Počet současně pracujících uživatelů

Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


Restrikce

Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo, s výjimkou do rozsahu nezbytného pro percepci autorizovaným uživatelem na obrazovce počítače.

U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.

Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.


Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133