Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Na stránce Springer Link zvolte „Sign up / Log in“ vpravo nahoře. Následně vybrete „log in via Shibbleth or Athens“ a na stránce institucionálního přihlášení do pole „Or, find your institution (via Shibboleth)" zadejte/dohledejte „VSB - Technical University of Ostrava“. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

Multioborová


Typ zdroje

Plnotextová databáze


Popis

Více než 4 100 knih.


Obsah


Typy dokumentů

Elektronické knihy


Dostupnost

Knihy je možné číst on-line, kapitoly stahovat off-line v pdf. Celou knihu je možné stáhnout ve formátech pdf nebo ePub.
Pro čtení v pdf je potřeba Adobe Reader, pro čtení v ePub program Adobe Digital Editions (nebo Bluefire Reader pro mobilní zařízení).

Ikona žlutý zámeček Icon lock: označení e-knih, které nejsou pro VŠB-TUO dostupné
DRM: ne, nicméně je nutné e-knihy používat v souladu s autorskými právy
Počet současně pracujících uživatelů: bez omezení
Formát: Pdf, ePub
Producent


Financování

Trvalý nákup VŠB-TUO + trvalý nákup NTK (4111 trvale dostupných titulů v rámci konsorcia CzechElib Springer).


 • Licenční podmínky

  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny.
  Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie
  • použití samostatných kopií ve výuce
  • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování.
  .

  Restrikce

  Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo, s výjimkou do rozsahu nezbytného pro percepci autorizovaným uživatelem na obrazovce počítače.

  U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

  Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.

  Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Ing. Jana Pohludková, tel. 597 324 599, místnost UK 136