Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Na stránce Scopus zvolte „Log in“ vpravo nahoře. Následně vybrete „Other Institution login“ a do zobrazeného pole zadejte alespoň část textu „VŠB - Technická univerzita Ostrava“ + login. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová


Typ zdroje

bibliografická a citační databáze


Popis

Producent v bázi Scopus indexuje více než 22 800 titulů odborných časopisů a přes 150 tisíc knih, zejména konferečních sborníků. Nabízí okolo 69 milionů primárních bibliografických záznamů, u nichž jsou v bázi zaznamenány také v textech uváděné citace odkazovaných zdrojů (asi 1,4 miliardy). Více na webu vydavatele.


Obsah

Scopus pokrývá časopisecké zdroje bez přerušení od roku 1996 výše, avšak jen u těch časopisů, jejichž vědecký obsah a další náležitosti jsou ve shodě s požadavky producenta. V takovém případě jsou v bázi dat záznamy všech v nich publikovaných příspěvků (pokrytí zdroje v databázi je tzv. Cover-to-Cover; podmínkou navíc ještě je, aby články odpovídaly sledovaným typům dokumentů).

Informace z těch časopisů, které byly do databáze Scopus zahrnuty až po jejím zveřejnění na podzim roku 2004, jsou dostupné teprve od okamžiku zařazení daného titulu do databáze. Články ze starších ročníků nejsou tedy v databázi zpětně registrovány. Dále nejsou v úplnosti pokryty zdroje, jež nemají přiděleno ISSN nebo nejsou vydávány pravidelně.


Pokrytí

od 1823 po současnost


Typy dokumentů

články, články ze sborníků, kapitoly z knih


Producent

vydavatel Elsevier


Odkazy

Formuláře žádostí o přidání titulu nebo opravu

Informace o citačních indikátorech v bázi dat Scopus

 • Research metrics
 • Journal metrics
 • CiteScore; nový standard zveřejněný společností Elsevier začátkem prosince 2016 pro měření citačního dopadu časopisů: CiteScore je v podstatě průměr citací na dokument, který titul obdrží za období tří let.
 • Compare sources (Scopus Journal Analyzer)
 • SCImago Journal & Country Rank; indikátor SJR: vyjadřuje prestiž citací podle toho, z jakého zdroje pocházejí; zdůrazňuje ty zdroje, které jsou využívány prestižními tituly a umožňuje uživateli seřadit svůj vlastní soubor zdrojů bez ohledu na jejich obory.
 • CWTS Journal Indicators; indikátor SNIP (Source Normalized Impact per Paper): měří kontextový citační ohlas zdroje, který zohledňuje jak rozdíly v citačním chování, tak i rozdíly v pokrytí databáze u jednotlivých vědních disciplín.

Dostupnost na VŠB-TUO

2009Licenční podmínky

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133