Přístup

 • ze sítě univerzity (viz postup pomocí Shibboleth)
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Na úvodní stránce báze zvolte "Sign in" vpravo nahoře. Následně zvolte "Sign in via your institution" / "Other institution" a do políčka pro dohledání instituce začněte zadávat a zvolte „VSB - Technical university Ostrava“. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

přírodní, technické a lékařské vědy, společenskovědní obory


Typ zdroje

plnotextová databáze


Popis

ScienceDirect je plnotextová vědecká databáze, která v současné době obsahuje přes 15 milionů záznamů. V databázi lze najít více jak 4000 recenzovaných časopisů a téměř 28000 knih, včetně příruček. Digitální archiv sahá až do roku 1823.


Obsah

V rámci kolekce ScienceDirect Freedom Collection je zajištěn přístup k téměř 32-tisícům publikací

Databáze pokrývá čtyři velké oblasti vědy a výzkumu:

E-knihy nakladatelství Elsevier v databázi Science Direct ve fondu ÚK VŠB-TUO


Pokrytí

od 1823 po současnost


Typy dokumentů

články, knihy, sborníky


Dostupnost

Dostupnost plného textu signalizují ikony - zelená pro uživatele VŠB-TUO; oranžová obsah zpřístupněný v režimu open access; kombinovaná předplácený časopis s částečně volně dostupným obsahem.

E-knihy na platformě ScienceDirect je možno číst online, stahovat jednotlivé kapitoly e-knih bez dalších softwarových omezení (DRM)


Odkazy


Sociální sítě, webové stránky

 • Facebook
 • YouTube

Dostupnost na VŠB-TUO

2013


Producent


Financování

Informační zdroj je v letech 2018-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

V letech 2013-2017 byla databáze financována z projektu Národní technické knihovny Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (program LR1301) se spoluúčastí VŠB-TUO


Licenční podmínky


Autorizovaní uživatelé

Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


Podmínky přístupu

Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


Užití

Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

 • zobrazování obsahu
 • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
 • tisk kopie
 • použití samostatných kopií ve výuce
 • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování

Počet současně pracujících uživatelů

Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


Restrikce

Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo, s výjimkou do rozsahu nezbytného pro percepci autorizovaným uživatelem na obrazovce počítače.

U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.

Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.

Není povoleno zveřejnit jednotlivou část předpláceného obsahu na sociálních sítích.


Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133