Přístup

 • ze sítě univerzity (viz postup pomocí Shibboleth)
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Na úvodní stránce báze zvolte "Sign in" vpravo nahoře. Následně zvolte "Sign in via your institution" / "Other institution" a do políčka pro dohledání instituce začněte zadávat a zvolte „VSB - Technical university Ostrava“. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

Multioborová


Typ zdroje

Plnotextová databázeTypy dokumentů

Elektronické knihy


Dostupnost

Knihy je možné číst on-line, nebo off-line stahovat po kapitolách, aniž byste potřebovali mít svůj účet.

DRM: ne, nicméně je nutné e-knihy používat v souladu s autorskými právy
Počet současně pracujících uživatelů: bez omezení
Formát: PdfSociální sítě

 • Facebook
 • YouTube

Producent


Financování

Trvalý nákup VŠB-TUO + trvalý nákup NTK (50 trvale dostupných titulů v rámci kosorcia CzechElib Elsevier)


 • Licenční podmínky

  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


  Podmímnky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie
  • použití samostatných kopií ve výuce
  • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování
  .

  Restrikce

  Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo, s výjimkou do rozsahu nezbytného pro percepci autorizovaným uživatelem na obrazovce počítače.

  U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

  Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.

  Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.

  Není povoleno zveřejnit jednotlivou část předpláceného obsahu na sociálních sítích.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Ing. Jana Pohludková, tel. 597 324 599, místnost UK 136