Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Proquest vás sám na úvodní stránce vyzve k zadání instituce. Napište/dohledejte: „Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava“ a budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

Multioborová


Typ zdroje

plnotextová databázeTypy dokumentů

Elektronické knihy


Dostupnost

Čtení on-line: Knihy můžete číst online přímo v internetovém prohlížeči, který vám umožní i další práci s textem (vyhledávání v plném textu, vytváření poznámek, zvýrazňovačů a další).
Čtení off-line: Kompletní knihy je také možné off-line stáhnout (vypůjčit) - délku zapůjčení si uživatel může zvolit od 1 do 21 dnů. K tomu je nutné si zřídit uživatelský účet na portálu ProQuest Ebook Central. Pro otevření knihy je ještě potřeba vytvořit účet u společnosti Adobe – tzv. Adobe ID a stáhnout program pro čtení elektronických knih Adobe Digital Editions (ADE).

DRM: Ano, u většiny titulů.
Je omezen např. počet stran tisku, kopírování textu a především výpůjční lhůta.
Celou knihu nelze stáhnout na svoje zařízení bez instalace pomocného programu.
Bez instalace můžete do svého zařízení stahovat pouze jednotlivé kapitoly.

Počet současně pracujících uživatelů: Počet současně pracujících uživatelů s jedním titulem je zpravidla omezen na 1 uživatele.
Po tuto dobu nebude kniha dostupná jinému uživateli.

Formáty: Pdf pro stahování kapitol, ePub pro stahování celé knihy


Sociální sítě, webové stránky


Producent


Financování

Trvalý nákup


 • Licenční podmínky

  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny bez ohledu na jejich fyzickou lokalizaci.

  Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie
  • zpoužití samostatných kopií ve výuce

  Restrikce

  Licencovaný obsah nesmí být:

  • vědomě zpřístupněn neautorizovaných uživatelům
  • modifikován
  • využíván ke komerčním účelům

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Ing. Jana Pohludková, tel. 597 324 599, místnost UK 136