Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Při přístupu do báze mimo síť VŠB-TU Ostrava v nabídce „Select your region or group“ zvolte: „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

zemědělství a potravinářství, ekonomika, energetika, životní prostředí, průmysl


Typ zdroje

Plnotextová faktografická databáze


Popis

Online knihovna OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) zpřístupňuje knihy, dokumenty a statistiky této mezinárodní organizace. OECD iLibrary je vstupní branou k analýzám OECD a socio-ekonomickým statistickým údajům členských zemí, které jsou dostupné formou časových řad a porovnání.


Obsah

Obsah databáze - akt. říjen 2018:

 • 14 470 e-knih
 • 70 090 kapitol
 • 202 720 tabulek a grafů
 • 6 800 článků
 • 5 785 vícejazyčných shrnutí
 • 5 910 výzkumných zpráv

Pokrytí

1990-současnost


Typy dokumentů

články, knihy


Dostupnost

Předplatné pro VŠB-TUO nezahrnuje přístup k databázím se statistickými údaji IEA.

Barevný bod u každého zdroje - access key - signalizuje k jakým typům formátu dokumentu má uživatel přístup.Sociální sítě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2010


Producent


Financování

Informační zdroj je v letech 2018-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

Do konce roku 2017 byl přístup do databáze OECD zajišťován díky projektu Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum (LR1304) vedený Vysokou školou ekonomickou v Praze, VŠB-TUO hradila spoluúčast.Autorizovaní uživatelé

Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


Podmínky přístupu

Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


Užití

Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

 • zobrazování obsahu
 • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
 • tisk kopie
 • použití samostatných kopií ve výuce

extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování.


Počet současně pracujících uživatelů

Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


Restrikce

Licencovaný obsah nesmí být vědomě zpřístupněn neautorizovaných uživatelům. Zákaz stahování nadměrného množství obsahu. Licencovaný text nelze automatizovaně stahovat, dolovat, indexovat obsah.

Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat a nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo.

Upozornění na autorská práva nesmí být odstraňována, zakrývána nebo měněna.


Otevřený přístup

Licenční smlouva podmínky otevřeného přístupu nedefinuje.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133