Přístup

  • ze sítě univerzity
  • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
    • pomocí Shibboleth: Při přístupu do báze mimo síť VŠB-TU Ostrava v nabídce „Select your region or group“ zvolte: „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
    • pomocí VPN
    • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová


Typ zdroje

bibliografická báze dat s plnými texty


Popis

Platforma EBSCOhost nabízí přístup k několika bibliografickým bázím dat s plnými texty. Producentem bází dat je společnost EBSCO. Dostupnost plných textů je závislá na smluvních ujednáních producenta s vydavateli. Řada vydavatelů uplatňuje tzv. období embarga na plné texty. Znamená to, že plné texty jsou v bázích dat dostupné až po uplynutí určité doby od vydání, zpravidla po 6, 12 či 18 měsících.


Obsah

EBSCOhost je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence VŠB-TUO jsou zpřístupněny tyto databáze:

Volně dostupné databáze:


Producent


Odkazy

  • Facebook      Twitter      YouTube

Dostupnost na VŠB-TUO

2009

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133