Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Při přístupu do báze mimo síť VŠB-TU Ostrava v nabídce „Select your region or group“ zvolte: „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

ekonomie, obchod, podnikání


Typ zdroje

bibliografická báze dat s plnými texty


Popis

Business Source Ultimate nabízí velké množství recenzovaných fulltextových časopisů a také další zdroje, které poskytují jak historické informace, tak současné trendy v podnikání. Tematicky zasahuje do oblastí účetnictví, administrativy, bankovnictví, ekonomiky, financí, lidských zdrojů, managementu a marketingu.


Obsah

Obsahuje 3 507 fulltextových časopisů, 2 112 fulltextových recenzovaných časopisů, 1 401 fulltextových recenzovaných časopisů bez embarga a 1 103 fulltextových časopisů indexovaných ve Web of Science a Scopus (čísla převzata z webu producenta).

V rámci databáze Business Source Ultimate mají uživatelé přístup do kolekce více než 67 000 videí přední světové zpravodajské agentury Associated Press. Videozáznamy odpovídající hledaným výrazům se objeví v seznamu výsledků. Aktualizace záznamů probíhá měsíčně, retrospektiva sahá do roku 1930.

Prostřednictvím funkce Informace o společnosti (Company Information) získají uživatelé podrobné informace o firemních financích, dceřiných společnostech, produktech, zaměstnancích a průmyslových specifikacích více než 1,1 milionu největších světových veřejných a soukromých společností.


Pokrytí

od 1886 po současnost


Typy dokumentů

články, knihy, videozáznamy, firemní publikace


ProducentSociální sítě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2018

2009-2017 ve verzi Business Source Complete


Financování

Informační zdroj je v letech 2018-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

V letech 2013-2017 byla databáze ve verzi Business Source Complete financována z projektu Národní knihovny ČR Rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (program MŠMT Informace - základ výzkumu, LR1308) se spoluúčastí VŠB-TUO.


Licenční podmínky


Autorizovaní uživatelé

Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny bez ohledu na jejich fyzickou lokalizaci. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


Podmínky přístupu

Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


Užití

Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

 • zobrazování obsahu
 • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
 • tisk kopie
 • použití samostatných kopií ve výuce

Povoleno je extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování. Dále je možno sdílet licencovaný materiál s kolegy pro osobní potřebu, nikoli pro komerční účely a ne způsobem nahrazujícím přímý přístup k licencovanému obsahu.

Textové a datové vytěžování je možné jen na základě písemného souhlasu poskytovatele licence a to jen pro výzkumné, vědecké a výukové účely. Lze také využít linkování na licencovaný materiál v přiměřené míře ve vzdělávacích elekronických kurzech nebo jiných výukových materiálech.


Počet současně pracujících uživatelů

Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


Restrikce

Licencovaný obsah nesmí být vědomě zpřístupněn neautorizovaným uživatelům, nesmí být modifikován či využíván ke komerčním účelům.


Otevřený přístup

Licenční smlouva podmínky otevřeného přístupu nedefinuje.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133