Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: na Portále ACM DL zvolte „sign in“ vpravo nahoře. Na následující stránce najděte „Sign in via your Institution“ a zadejte/zvolte „VSB - Technical University of Ostrava“. Budete přesměrování na jednotné přihlašování VŠB-TUO.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

informační technologie, počítačové vědy, telekomunikace


Typ zdroje

plnotextová databáze


Popis

Digitální knihovna zpřístupňuje veškerou publikační produkci společnosti Association for Computing Machinery (Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters a další) a publikace vybraných přidružených vydavatelů.


Obsah

ACM DL umožňuje přístup:

 • k plným textům 57 aktivních časopisů (01/2018), vydávaných vědeckou společností Association for Computing Machinery (ACM) v úplné retrospektivě, tj. vždy od 1. ročníku do současnosti
 • k časopisům, jejichž vydávání bylo ukončeno
 • k plným textům příspěvků ze sborníků z konferencí ACM
 • ke zpravodajům
 • publikacím Special Interest Groups (SIGs)
 • k publikacím přidružených organizací (časopisy a sborníky z konferencí)
 • dostupná retrospektiva: v průběhu předplatného přístup k celému archivu všech materiálů v Digital Library
 • archivní práva: instituci zůstává přístup k materiálům vydaným v letech, kdy obsah předplácela

Institucionální profil VŠB-TUO v ACM DL

The ACM Full-Text Collection


Pokrytí

od 1947 po současnost


Typy dokumentů

články z časopisů, články z konferenčních sborníků, knihy
Sociální sítě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2004


Financování

logo_EU

Přístup do toho informačního zdroje je pro období 2013–2017 financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

V letech 2018-2019 pokračuje předplatné pro VŠB-TUO v rámci povinné udržitelnosti projektu INFO4TECH.

Od roku 2020 do 2022 bude informační zdroj financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.


 • Licenční podmínky

  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie
  • použití samostatných kopií ve výuce
  • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování.

  Počet současně pracujících uživatelů

  Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


  Restrikce

  Licencovaný obsah nesmí být vědomě zpřístupněn neautorizovaných uživatelům. Zákaz stahování nadměrného množství obsahu. Licencovaný text nelze automatizovaně stahovat, dolovat, indexovat obsah.

  Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat a nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo.

  Upozornění na autorská práva nesmí být odstraňována, zakrývána nebo měněna.


  Otevřený přístup

  Open Access politika, informace pro autory, APC poplatky:
  https://www.acm.org/publications/openaccess#acmopen

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133