Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Přejděte na přejděte na EBSCOhost Shibboleth Login. Při přístupu do báze mimo síť VŠB-TU Ostrava v nabídce „Select your region or group“ zvolte: „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová báze


Typ zdroje

bibliografická báze dat s plnými texty


Popis

Databáze je určena pro akademické instituce a je kvalitním zdrojem pro vědecký výzkum.


Obsah

Databáze Academic Search Ultimate obsahuje více než 9 200 plnotextových periodik, 8 400 recenzovaných časopisů, 6 400 recenzovaných časopisů bez embarga a více než 5 300 časopisů indexovaných ve Web of Science a Scopusu.


Pokrytí

od 1887 po současnost


Typy dokumentů

články, zprávy, e-knihy, videozáznamy od agentury Associated Press


Dostupnost

Dostupné v rozhraní EBSCOhost


Odkazy


Sociální sítě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2020

2009-2019 ve verzi Academic Search Complete


Producent


Financování

V letech 2020-2022 je informační zdroj financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

Přístup do tohoto informačního zdroje byl v letech 2013–2017 financován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0230.
V roce 2018 a 2019 pokračovalo předplatné pro VŠB-TUO v rámci povinné udržitelnosti projektu SCI-INFO.


 • Licenční podmínky

  Licenční podmínky


  Autorizovaní uživatelé

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.

  Vzdálený přístup k databázím nebo službám je povolen uživatelům pro osobní, nekomerční použití.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie

  Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.


  Počet současně pracujících uživatelů

  Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


  Restrikce

  Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo.


  Otevřený přístup

  Licenční smlouva podmínky otevřeného přístupu nedefinuje.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133