Přístup

Jak pro přímý přístup z počítačové sítě VŠB-TUO, tak pro přístup mimo univerzitní síť, pouze vzdálený přístup ke službě pomocí Shibboleth. Vždy nutno použít tlačítko "Přihlásit knihovním účtem/eduID", dále je potřeba vybrat "VŠB - TU Ostrava"


Zaměření

multioborová


Typ zdroje

plnotextová databáze


Popis

Národní digitální knihovna (NDK) ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu (DNNT) zpřístupňuje plné texty dokumentů vydaných na území České republiky v letech 1911-2000 (monografie) a v letech 1911-2010 (periodika). Každý rok se časová hranice vydání posune o jeden rok. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Kromě toho NDK-DNNT obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).


Obsah

Obsah NDK-DNNT - akt. únor 2021:

 • více než 150 000 knih ze segmentu DNNT
 • více než 2 400 periodik (novin, časopisů, periodických sborníků) ze segmentu DNNT
 • více než 37 000 volně dostupných (autorskoprávně nechráněných) dokumentů z Národní digitální knihovny

Pokrytí

1911- současnost


Typy dokumentů

knihy, časopisy, noviny


Dostupnost

Dostupnost dokumentu signalizuje buď obálka bez zámku (volně dostupné dokumenty), nebo ikonka žlutého zámku na obálce (DNNT). Ikonka šedého zámku na obálce signalizuje, že se jedná o neveřejné dokumenty, které v této službě nejsou dostupné.


Sociální sitě

 • Facebook
 • Twitter

Dostupnost na VŠB-TUO

2020 • Licenční podmínky

  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti univerzity, registrovaní uživatelé knihovny.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě přihlášení prostřednictvím eduID.


  Užití

  Prostřednictvím vzdáleného přístupu je individuálnímu uživateli umožněno licencované dokumenty pouze číst.

  Jakékoli jiné užití dokumentu získaného prostřednictvím služby, zejména rozmnožování, stahování a ukládání, kopírování, rozšiřování a poskytování v elektronické nebo papírové podobě třetím osobám a užití pro podnikání a jiné hospodářské účely je výslovně zakázáno. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona.


  Počet současně pracujících uživatelů

  Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


  Restrikce

  Licencovaný obsah nesmí být:

  • být vědomě zpřístupněn neautorizovaným uživatelům
  • modifikován, neorganicky vytěžován, je zakázáno vytěžování databáze nebo opakované či dlohodobé přetěžování hardwarových nebo sotwarových kapacit stejným zdrojem
  • využíván ke komerčním účelům

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133